Aile Şirketi Danışmanlığı İle Hem Ailenizin ve Hem de Şirketinizin Potansiyelini Kullanın.

Aile Şirketi Danışmanlığı  ile aile üyeleri, aile üyesi yöneticiler, profesyonel yöneticiler ve çalışanlardan oluşan toplam 30 kişilik bir gruba vizyonu gerçekleştirme doğrultusunda katkı sağlıyoruz.

Aile şirketinin kurumsallaşmasına yardımcı oluyoruz.

Ortaklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlıyoruz.

Aile anayasasının uygulanmasına destek oluyoruz.

Aile üyelerinin, akrabaların potansiyellerini kullanmalarına katkı sağlıyoruz.

Doğru profesyonel yöneticilerin, çalışanların işe alınması, terfi ettirilmesi sürecinde yardımcı oluyoruz.

Şirket sahipleri ile “her şeyi denetim altında tutma arzusu ve yöneticilere yetki vermede zorluk çekme” konularında çalışıyoruz.

Otokrat yönetim yapısı, yöneticilerin karar alamaması ve yönetimde zaafiyet konularında çalışıyoruz.

Aile şirketlerinde oluşan otokrat şirket ruhu nitelikli yöneticilerin ve çalışanların şirkete ilgi duymasını, çalışmak istemesini veya şirkette çalışıyorsa elde tutulmasını zorlaştırmakta  ve insan kaynakları yönetiminde yapısal sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların ortaya çıkmaması için çalışıyoruz.

Aile şirketlerinde finansal raporlama altyapısı altyapısının yetersizliği  aile şirketlerinin başka bir temel yapısal sorunudur. Bu sorun şirkette strateji, planlama, bütçeleme, raporlama uygulamalarının başarısını engellemekte ve risk yönetimini de zorlaştırmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için çalışıyoruz.

Aile şirketlerinde kuşak çatışması ve gelecekte şirketi yönetecek veliahtın şirket yönetimi için hazırlanamaması; şirketin geleceğini tehlikeye düşürmektedir.  İkinci kuşak aile üyeleri, birinci kuşağın işin başından ayrılmasından sonra şirket yönetimi konusunda yaşadıkları çatışmalar şirkete büyük kan kaybı yaşamasına neden olabilmektedir. Veliaht Koçluğu ile aile şirketinin bu önemli sorunu yaşamaması için çalışıyoruz.