Misyonumuz :
Patron’a, Genel Müdür’e aktif bilgi desteği sağlamak.

Vizyonumuz :
Küresel standartlarda hizmet sağlayan bir şirket olmak.

Patron’un, Genel Müdür’ün aktif bilgi eksikliğinin sonuçları :
* Ciro ve kârda azalma.
* Satışlarda düşme.
* Rakiplerden geride kalma.
* Maliyetlerde yükselme.
* Verimlilikte düşme.
* Müşteri şikayetlerinde artış.
* Borçlarda artış.
* Alacak vadelerinin artması.
* Tahsili gecikmiş alacaklarda yükselme.
* Çalışan şikayetlerinde artış.
* Yönetici ve personel devir oranında artış.
* Kilit personel kayıpları.