GES Yönetim Danışmanlığı ;

* daha kârlı ve daha mutlu bir şirket olma,

* Yönetim Kurulu Başkanı, CEO/Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları arasındaki sinerjiyi yükseltme,

daha etkin ve çevik bir üst yönetim ekibi,

* Şirketin yöneticileri, organizasyonu, insan kaynakları, vizyonu, stratejik ajandası, iş planları, operasyonları ile ilgili doğru bilgi ve etkin yönlendirme sağlama,

* Siyasi, toplumsal, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etkilerini değerlendirme,

* Daha iyi haleflik planlaması yapma,

* Kurumsal paydaşlarla (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, sektör dernekleri, devlet yetkilileri ve medya vb.) daha iyi ilişkiler kurma ve geliştirme konularında

faydalı oluyor.

GES Yönetim Danışmanlığı, keskin bir üçüncü göz ve zinde bir ikinci beyin olarak aşağıdaki kapsamda “Daha Kârlı ve Daha Mutlu Şirket Danışmanlığı”  sunuyor :

I. Üst Yönetici Danışmanlığı

 • Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, Genel Müdür İçin Danışmanlık

Kazanımlar :

• Şirketin vizyonu, stratejik ajandası, iş planları, operasyonları, organizasyonu, yöneticileri ile ilgili doğru bilgi ve etkin yönlendirme sağlayan istişareler.
• Daha etkin yönetim kurulu çalışmaları.
• YKB ile CEO/Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları arasında daha verimli bir işbirliği ortamı.
• İcra Kurulu ile daha iyi koordinasyon.
• Daha etkin yönetim kurulu komiteleri.
• Daha iyi haleflik planlaması.
• Danışmanlardan daha iyi istifade etme.
• Daha fazla siyasi, toplumsal, teknolojik ve ekonomik farkındalık.
• Kurumsal paydaşlarla (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, sektör dernekleri, devlet yetkilileri ve medya vb.) daha iyi ilişkiler.

II. Yönetici Danışmanlığı

 • Üst Yönetici Adayı Danışmanlığı
 • Departman Yöneticisi Danışmanlığı (Satış-Pazarlama, Finans, Operasyon, İmalat, İnsan     Kaynakları, Teknik, İdari, Arge-İnovasyon vb. Departmanların Yöneticileri İçin )
 • Bölge Yöneticisi Danışmanlığı
 • Şef-Yönetmen Danışmanlığı

Kazanımlar :

* Daha net görme
* Daha iyi düşünme
* Daha doğru karar verme
* Daha etkin liderlik yapma
* Daha iyi takım kurma
* Daha iyi yetki kullanma ve kullandırma
* Daha iyi iletişim
* Daha iyi motivasyon
* Daha iyi delege etme
* Daha iyi planlama
* Daha iyi sorun çözme
* Daha iyi adam yetiştirme

III. Personel Danışmanlığı

 • Yönetici Adayı Olan Personel Danışmanlığı
 • Kilit Personel Danışmanlığı
 • Uzman Personel Danışmanlığı

Kazanımlar :

* Daha net iş, rol ve beklenti tanımı
* Daha iyi üst yönetici ilişkisi
* Daha iyi zaman yönetimi
* Daha iyi takım çalışması
* Daha fazla iş tatmini
* Daha iyi kariyer gelişimi
* Daha iyi performans
IV. Kişiye Özel Eğitimler
 • Üst Yönetici Adayları İçin Liderlik Programı
 • Yönetici Adayları İçin Yöneticilik Programı
 • Mühendis İşadamları İçin Liderlik Programı
 • Mühendis Yöneticiler İçin Liderlik Programı
 • Yüksek Profilli Yöneticiler İçin Liderlik Programı
 • Mühendisler İçin Yöneticilik Programı
 • Halef – Selef Programı
 • II.Kuşak Patronlar İçin Veliaht Yetiştirme Programı
 • Aile Şirketi Üyeleri İçin Liderlik Programı

 

Kazanımlar :

 

* Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi yönetme
* İnsanları daha iyi okuma
* Ekibin, personelin duygu, algı ve beklentilerini daha iyi yönetme
* Gücü, çatışmayı, stresi ve belirsizliği daha iyi yönetme
* Etkin ve hızlı ekip kurma ve yönetme
* Stratejiyi ve ekibi daha iyi hizalama
* İç ve dış çevreyi daha iyi değerlendirme, harekete geçme ve sonuç alma

 

Anahtar Başarı Göstergeleri Neler?

 

* Liderlik
* Yöneticilik
* İşe Uygunluk
* Taşların Yerindeliği
* Memnuniyet
* Motivasyon
* Performans
* Strese Dayanıklılık
* Çeviklik
* Strateji Geliştirebilirlik
* İnovasyon Yapabilirlik
* Maliyet Düşürebilirlik
* Rekabet Edebilirlik

Nasıl derecelendiriyoruz?

 • 5 – Çok İyi
 • 4 – İyi
 • 3 – Orta
 • 2 – Kötü
 • 1 – Çok Kötü

Yol Haritası Nasıl?

 •  Mevcut Durum Analizi
 • İstenen Durum Analizi
 • Fark Analizi
 • Aksiyon Planı
 • Uygulama
 • Sonuçları Değerlendirme

Süresi Ne Kadar?

Yıllık 200 Saat

 

 

 

Kurumsal Üçüncü Göz Danışmanlığı

Maliyet Düşürme Danışmanlığı

Rekabette Üstünlük Danışmanlığı

Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Reorganizasyon – Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Karlı Büyüme Danışmanlığı

Aile Şirketi Danışmanlığı

Halef ve Selef Danışmanlığı

Verimliliği Yükseltme Danışmanlığı

Doğru İşe Doğru İnsan Danışmanlığı

İnovasyon Danışmanlığı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Alma Danışmanlığı

II. Kuşak Patronlar İçin Veliaht Yetiştirme Programı

Danışmandan İstifade Etme Danışmanlığı

Etkin Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Motivasyon Danışmanlığı

Strateji Danışmanlığı

Organizasyon Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Eğitim Yatırımları Danışmanlığı

Profesyonel Yönetim Değerlendirmeleri

Eğitim – Seminer – Atölye Çalışmaları

 

Kurumsal körlük  şirketlerin istikametini kaybetmesine, yanlış gündemlere, hatalı kararlara ve uygulamalara sebep olur. Kaynak israfı, kayıplar ve zararlar maliyetleri yükseltir. Verimliliği, performansı düşürür. Rekabette güç kaybettirir. Şirketi yorar, büyümesini, potansiyelini kullanmasını zorlaştırır. İtibarını, değerini yükseltmesini engeller.

Üçüncü gözü olan şirketler :

Üçüncü göz sorularına kurumsal aklın verdiği cevaplarla GES Yönetim Danışmanlığının verdiği cevapları karşılaştırabilirler.

Böylece kurumsal körlüğe karşı bağışıklık kazanırlar.
Hedefleri, istikametleri, kararları, uygulamaları ve iş yapma biçimi daha uyumlu hale gelir.
Verimliliği ve performansı yükseltirler.
Maliyetleri düşürürler.
Hızlı değişimin getirdiği fırsatları değerlendirirler.
Rekabette güç kazanırlar.