Kurumsal Danışmanlık ile Şirketinizin Performansını Arttırın.

Kurumsal danışmanlık çalışmasını dünyanın en gelişmiş kişilik analiz sistemine dayalı olarak şirketin organizasyon şemasındaki ilk 30 kişiye odaklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü şirketteki ilk 30 kişinin performansı artarsa, tüm şirketin performansı artar. Şirkette ister 300 kişi çalışsın, ister 3000 kişi çalışsın fark etmez. Bu kapsamda şirketteki ilk  30 kişiyi performanslarına göre yeşil ışık – yüksek, sarı ışık – orta, kırmızı ışık -düşük olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Ardından yeşil ışıktakilerin sayısını arttırıcı, sarı ve kırmızı ışıktakilerin azaltıcı bir aksiyon planı hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Faydaları :

* Performansı yükseltme

* Kurumsal potansiyeli daha etkin bir şekilde kullanma

* Yönetici işe alımı, terfi ,görev değişikliği kararlarında isabetli olma

* Reorganizasyon-yeniden yapılanma sürecinde doğru kararlar verme

* Daha kârlı ve sağlıklı büyüme

* Etkin maliyet düşürme

* Halef-selef uyumunu arttırma

* Rekabette üstünlük kazanma

* İnovasyon yapma sürecinde daha etkin olma

* Etkin değişim yönetimi

* Etkin kriz yönetimi

* Etkin insan kaynakları

* Etkin eğitim – koçluk çalışmaları

* Etkin liderlik geliştirme

* Çevik organizasyon

* Etkin yönetim