Kurumsal Danışmanlık

Şirketlerde perfomans yüksekse iş ortamı keyiflidir, huzur ve güven  vardır. Motivasyon yüksektir. İnsanlar mutludur. Gelecekle ilgili olumlu beklentiler hakimdir. İşbirliği, sevgi ve saygı kendini gösterir. Satış, büyüme ve karlılık hedefleri tutturulur. Müşteri memnuniyeti ve çalışan aidiyeti yüksektir. Şirket nitelikli çalışanların kariyerlerinde ilerlemek için çalışmak istedikleri bir cazibe merkezidir.

Kurumsal danışmanlık ile  bir şirketteki performansı arttırmak için yöneticileri ve kilit personeli dünyanın en gelişmiş bilimsel kişilik analizi sistemi sonuçları ve iş performansları doğrultusunda yeşil ışık – yüksek, sarı ışık – orta, kırmızı ışık -düşük olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Potansiyellerini ve motivasyon kaynaklarını ve performans alanlarını belirliyoruz. Ardından yeşil ışıktakilerin sayısını arttırıcı, sarı ve kırmızı ışıktakilerin azaltıcı bir aksiyon planı hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Faydaları :

* Performansı yükseltme

* Kurumsal potansiyeli daha etkin bir şekilde kullanma

* Yönetici işe alımı, terfi ,görev değişikliği kararlarında isabetli olma

* Reorganizasyon-yeniden yapılanma sürecinde doğru kararlar verme

* Daha kârlı ve sağlıklı büyüme

* Etkin maliyet düşürme

* Halef-selef uyumunu arttırma

* Rekabette üstünlük kazanma

* İnovasyon yapma sürecinde daha etkin olma

* Etkin değişim yönetimi

* Etkin kriz yönetimi

* Etkin insan kaynakları

* Etkin eğitim – koçluk çalışmaları

* Etkin liderlik geliştirme

* Çevik organizasyon

* Etkin yönetim