Yönetim Bilgi Destek Raporları ve Danışmanlığı

Bu özel hizmetle şirketler;

* Güçlü yanları kullanıyor,

*  Zayıf yanları destekliyor,

* Potansiyeli ortaya çıkartıyor,

* Performansı yükseltiyor,

* Ciro ve kârı arttırıyor.

Kapsam: 

Ekip Boyutu

* Şirket Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Yönetim Ekibi Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Satış Ekibi Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Operasyon Ekibi Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Finans Ekibi Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

Kilit Personel Boyutu

* Yönetici Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Satışçı Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Operasyon Uzmanı Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

* Finans Uzmanı Güçlü ve Zayıf Yanlar Raporu

Taşların Yerindeliği Boyutu

* Doğru İşe Doğru İnsan Görevlendirme Raporu

* Yönetici – Çalışan Uyumluluk Raporu

Durum Boyutu

* Stres Durum Raporu

* Motivasyon Durum Raporu