Blog

Makaleler, vaka çalışmaları, görüşler...

Nisan 2013 - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Yoğun rekabet ve hızlı değişim daha güçlü şirketler istiyor.

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

Yoğun rekabet ve hızlı değişim daha güçlü şirketler istiyor.

Daha güçlü şirketler ise daha güçlü tepe yönetim ekibiyle mümkün.

Tepe yönetim ekibi yeterince güçlü değilse sermaye, teşkilat, insan kaynağı, fabrika, makine, gayrimenkul, bilgisayar sistemleri, teçhizat gibi araçlar yanlış ve verimsiz kullanılıyor ve zaafiyet sebebi gibi gösteriliyor. Read More

Daha Yüksek Yaşam Kalitesi Ancak Daha Güçlü Bir Kişilikle Gerçekleşebilir.

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

Daha yüksek yaşam kalitesi ancak daha güçlü bir kişilikle gerçekleşebilir.
Hızlı değişim ve yoğun rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
Bu dünyada daha yüksek yaşam kalitesinin diğer bir deyimle daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı bir yaşamın önündeki en büyük engel : Stres.
Daha doğrusu stresin sebep olduğu korku, güvensizlik ve belirsizlik duyguları.
Bu duygular içinde kişinin zekâ, eğitim, tecrübe, aile, çevre, statü, rütbe, servet, itibar  vb…  varlıkları anlamını, değerini kaybediyor.
Kişide “negatif sarmal süreci” ni başlatıyor ve kişiyi “yıkıcı hâl”e getiriyor. Read More

Bir İşadamı Neyi Göremiyor?

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

Bir işadamı iki gözüyle herşeyi görüyor ama kendisini göremiyor. Bu belirsizliği, stresi, korkuyu, güvensizliği büyütüyor, huzuru, güveni, cesareti, kararlılığı azaltıyor. Kişisel körlüğü, ekip körlüğünü ve kurum körlüğünü besliyor ve sonuçta işadamına büyük bedeller ödetiyor.
Örneğin,
• Patron artık “profesyonel yönetime geçelim” diyor. Yanlış bir Genel Müdür işe alıyor. Genel Müdür şirketi soyup soğana çeviriyor. Patron farkettiğin de çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor. Bedeli kaç TL? Read More