Blog

Makaleler, vaka çalışmaları, görüşler...

Mayıs 2016 - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Vaka Analizi : Beyin takımınız vizyonunuzu gerçekleştirme sürecinde avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

Posted by | Genel | No Comments

Vaka Analizi : Beyin takımınız vizyonunuzu gerçekleştirme sürecinde avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

Genel Durum :
Yönetim Kurulu Başkanı (YKB), büyük hedefleri olan ve çok çalışkan bir kişiydi. Yoğun rekabetin olduğu sektörde beyin takımı, YKB’nin zorlu vizyonunu gerçekleştirmek için gayretli bir çalışma içindeydi.

Sorun :
Beyin takımı, daha çok kendisine verilen işi yapan, alanında uzman, detaycı ve ağırkanlı kişilerden oluşuyordu. Fırsatları değerlendirmek için inisiyatif alma, sorunlara yenilikçi çözümler getirme, kriz anlarında hızla harekete geçme, karar verme, netice alma konularında zaafiyet gösteriyordu. Beyin takımı vizyonu gerçekleştirme sürecinde bir dezavantaj konumundaydı.

Çözüm :
GES Yönetim Danışmanlığı olarak YKB ile “lokomotif kişilerle beyin takımını güçlendirme” konusunda birebir çalışmalar yaptık.

Sonuç :
YKB, beyin takımını, vizyonu gerçekleştirme sürecinde bir avantaja dönüştürdü.

Vaka Analizi : Eldeki mevcut kaynakları değiştirmeden daha iyi sonuçlar alınabilir mi?

Posted by | Genel | No Comments

Vaka Analizi : Eldeki mevcut kaynakları değiştirmeden daha iyi sonuçlar alınabilir mi?

Durum :
Yönetim ekibi, alanlarında uzman, çalışkan, dürüst, birbirlerini uzun yıllardır tanıyan ve güvenen kişilerden oluşuyordu ve hedefleri gerçekleştirmek için özverili bir şekilde çalışıyordu.

Sorun :
Yönetim ekibi çok meşguldü. Analitik düşünme tarzı içinde tüm detaylara hakim olarak işi yürütüyordu. Ast yöneticileri ve personeli yetersiz buluyor, hata veya yanlış yapılabilir gerekçesiyle işi delege etmiyor, yetki ve sorumluluk vermek istemiyordu. Acil ve günlük işler yönetim ekibinin neredeyse tüm zamanını alıyordu. Sürekli, uzun toplantılarla geçen mesai  22:00’den önce bitmiyordu. Karar alma, uygulama ve sonuç alma süreçlerinin uzaması zaman kaybına sebep oluyor ve eldeki mevcut kaynaklar hakkıyla kullanılamıyordu.

Çözüm :
GES Yönetim Danışmanlığı olarak yönetim ekibiyle, etken ve edilgen hareket tarzını dengeleme, acil, günlük, idari işlerle stratejik, uzun vadeli, önemli  işleri dengeleme, işi yapan ve işi yöneten rollerini dengeleme, iş profilini tarif etme, işi yapacak kişinin profilini çıkarma, iş profiline en uygun kişiyi araştırma ve seçme, yetkiyi doğru kişiye verme, ekipte taşları yerine oturtma, daha hızlı hareket etme, uzman körlüğü ile başa çıkma, rol modeli olma, aidiyet bağı kurma, ekibe liderlik yapma, motive etme, yüksek potansiyelli kişileri belirleme ve geliştirme konularında birebir çalışmalar yaptık.

Sonuç :
Yönetim ekibi daha güçlü hale geldi. Karar alma, uygulama ve sonuç alma süreçleri kısaldı. Eldeki mevcut kaynakları değiştirmeden daha iyi sonuçlar aldı.

Vaka Analizi : Genel Müdür şirketi nasıl daha iyi yönetebilir?

Posted by | Genel | No Comments

Vaka Analizi : Genel Müdür şirketi nasıl daha iyi yönetebilir?

Durum :
Genel Müdür, alanında uzman, çalışkan, dürüst, özverili, patronla uyumlu ve sadık bir profesyoneldi. Şirketin verimliliği yükseltmeye ve maliyetlerini düşürmeye uğraşıyordu.

Sorun :
Patron’a göre; Genel Müdür’ün, karar verme, harekete geçme ve sonuç alma hızı yavaştı. Bu da şirkette zaman kaybına, pazar kaybına, fırsatların kaçırılmasına ve rekabette dezavantaja neden oluyordu. Genel Müdür’e göre bu durumun sebebi, ast yöneticiler ve personeldeki bilgi ve tecrübe eksikliğiydi.

Çözüm :
GES Yönetim Danışmanlığı olarak Genel Müdür’le patronla ilişkiler, etken ve edilgen hareket tarzını dengeleme, işi delege etme, ekipte taşları yerine oturtma, daha hızlı hareket etme, ekibe liderlik yapma, motive etme, geliştirme konularında birebir çalışmalar yaptık.

Sonuç :
Genel Müdür’ün, karar verme, harekete geçme ve sonuç alma hızı yükseldi. Patron’la daha sinerjik bir işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor.

Vaka Analizi : Lokomotif Bir Yönetim Kurulu Başkanı nasıl daha iyi sonuçlar alabilir?

Posted by | Genel | No Comments

Vaka Analizi : Lokomotif Bir Yönetim Kurulu Başkanı nasıl daha iyi sonuçlar alabilir?

Durum :
Yönetim Kurulu Başkanı (YKB), azimli, yenilikçi, özverili ve çok çalışkan ve başarılı bir lokomotifti. Hedeflere ulaşmak için ekibiyle canla başla, uzun, yorucu ve yıpratıcı mesailer içinde çalışıyordu.

Sorun :
Kurumsal irade bir kişiye, YKB’ye bağlıydı. Bu durum bir lokomotif olan YKB’ye aşırı bir iş yükü getiriyordu. Özellikle kriz, sorun, belirsizlik veya hemen harekete geçilmesi gereken durumlarda ekipte kimse inisiyatif almıyor, YKB ‘nin direktifinin gelmesini bekliyordu. YKB bir nedenle, işin başında değilse veya ulaşılamıyorsa, kurumda zaafiyet başgösteriyordu. Bu da güven, itibar ve zaman kaybına sebep oluyordu.

Çözüm :
GES Yönetim Danışmanlığı olarak YKB ile ekibin lokomotiflik özelliğini yükseltmenin getireceği faydalar, lokomotif kişileri belirleme, birlikte çalışmaya ikna etme, ekibe dahil etme, yetiştirme, yönetme, liderlik yapma, kurumsal devamlılığı sağlama, lokomotif halef belirleme, halefi hazırlama konularında birebir çalışmalar yaptık.

Sonuç :
YKB, ekibin lokomotiflik özelliğini güçlendirdi, lokomotifleri yönetme becerisini geliştirdi, daha fazla lokomotifle daha iyi sonuçlar alıyor. Lokomotif halefi, kurumsal devamlılığı sağlayacak şekilde görevi devralmaya hazır. Kurumun bir kişiye bağlı olma derecesi azaldı. YKB, kendi iş yükünü normal ve sağlıklı seviyeye indirmeyi başardı.