Aile şirketi danışmanlığı hem aile ilişkilerini koruma hemde şirketi verimli yönetmeyi ve şirketin devamlılığını sağlar.

Bunun için aile üyelerinin doğru rol ve görev paylaşımı ve karşılıklı güvenin korunması çok önemlidir.

Çeşitli nedenlerden dolayı aile üyeleri arasında ortaya çıkabilecek sorunlar tüm tarafların rızasıyla çözülmelidir.

Aile ilişkileri ile güç, para arasında korunması zor bir denge vardır.

Bu dengenin bozulması hem aile hem şirket açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratabilir.

Bu bağlamda Aile Şirketi Danışmanlığı ortaya çıkabilecek sorunları öngörür ve önleyici tedbirler alır.