Bilimsel Kişilik Analizi hizmetimizle dünyanın en gelişmiş kişilik analizi sistemine dayalı, terzi işi çözümler ile her kademedeki insanı subjektif olarak değil objektif olarak başka bir deyimle “algıladığımız gibi” değil “olduğu gibi”  tanıyabilirsiniz ve böylece insan faktöründen kaynaklanan riskleri en aza indirebilirsiniz.

Kapsamı :

Kendini tanıma

Ortakları tanıma

Şirketi tanıma

Yöneticileri tanıma

Ekibi tanıma

Kilit personeli tanıma

İşe alım

Terfi

Görev değişikliği

Reorganizasyon-yeniden yapılanma

Performans yükseltme

İlişki geliştirme

Motivasyonu arttırma

Problem çözme

Kültürel dönüşüm