Bir İşadamı Danışmanlardan Nasıl Daha Fazla İstifade Edebilir? - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 01, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

“Kendi aklını kullanan akıllı, başkalarının aklını kullanan daha akıllıdır.”

Bernard Shaw

 

Sadece sahip olduğum beyinleri değil kiralayabileceğim tüm beyinleri de kullanırım.

Franklin Delano Roosevelt

 

“Başka akılları beceriyle kullanabilme”  becerisi danışmanlık hizmetinden faydalanmak, başka akılları kullanmak rekabette başarılı olmak isteyen  işadamları için önemli bir beceri.

Bu konuda bizim önerimize gelince…

Bize göre iki tür danışman var : Stratejik profilli danışmanlar ve uzman profilli danışmanlar.

Birincisi makroya, büyük resme odaklıdır. İkincisi mikroya odaklı danışmanlardır. Belli bir konudaki uzmanlığa dayalı tüm danışmanlıkları bu kapsamda değerlendirilebiliriz.

Bu tür danışmanlıkta problem tanımlandığında, sorun teşhis edildiğinde çözüm de bellidir.

Herşey daha önceden düşünülmüştür, teorisi vardır, ne yapılacağı, nasıl yapılacağına ilişkin denenmiş reçeteler veya kalıplar vardır. Yani çözümler standarttır.

Uzman profilli danışmanların alanlarında herşey bilindiği için Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur.

Daha çok yapmak, uygulamak en geçerli öğrenme yöntemidir, bilgi, detaylar ve tecrübe bu bağlamda önemlidir.

Ustalık, çözümü uygulamada kendini gösterir.

Akıl müşterisi açısından risk, uzmanların bilgisinden veya tecrübesinden etkilenerek onların tavsiyelerinin veya çözümlerinin makro boyutta da geçerliymişçesine algılamaktır.

Eğer fırsat veya problem doğru tanımlanmamışsa , sorun doğru teşhis edilmemişse uzman profilli danışmanlar beklenen faydayı sağlamadığı gibi fırsatın kaçmasına veya problemin büyümesine de sebep olabilir.

Stratejik profilli danışmanlar ise makro boyutta sezgiseldir, büyük resme odaklıdır. Ne yapılacağı ve nasıl yapılacağı çok belli olmadığı için hazır çözümler yoktur.

Makro boyutta deneyerek ve yanılarak öğrenme en geçerli yöntemdir, süreç değişken ve dinamiktir, değişik, sıradışı, yenilikçi yaklaşımlar getirmek önemlidir.

Amerika her gün yeniden keşfedilmeye çalışılır.

Burada ustalık, akıl müşterisinin uzun vadede istediği sonuca etkide bulunma derecesiyle ölçülür.

Stratejik profilli danışmanlar yüksekten uçtukları için makro fırsatları, büyük resmi ve problemleri görmede, sorunları teşhis etmede daha avantajlıdır.

Uzman profilli danışmanlara göre çözümleri uygulama konusunda daha dezavantajlıdırlar.

Uzman profilli danışmanlar ise ayakları yerde olduğundan doğru tanımlanmış problemin çözümlerini uygulamada daha avantajlıdır.

Rekabette başarılı olmak isteyen akıl müşterisine önerdiğimiz yol haritası şöyle :

1.Stratejik ve uzman profilli danışmanlar olduğunu hep akılda tutarak iki farklı profilde danışman kullanın.

Birincileri yere indirmeyin. İkincileri de uçurmaya çalışmayın.

Her birinin avantajını kendiniz veya kuruluşunuz için rekabet avantajına çevirmeye odaklanın.

2. Konusuna göre (Liderlik, Yönetim, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, İletişim ve Halkla İlişkiler, Bilgisayar Teknolojileri vb…)

danışmanlık taleplerini aşağıdaki dört gruba ayırın :

i.      Sorun teşhisi

ii.      Yön bulma

iii.      Sorun çözümü

iv.      Uygulama

 

3. Danışmanları profillerine göre iki gruba ayırın :

Stratejik Profilli Danışmanlar                                              Uzman Profilli Danışmanlar

  1. Sorun Teşhisi ——————————————————-Sorun Çözümü
  2. Yön Bulma  ———————————————————–Uygulama
  3. Gelecek zamana odaklı ——————————————Geçmiş Zamana Odaklı
  4. Büyük resme odaklı (Makro ) ————————————Detaya Odaklı (Mikro)
  5. Yaratıcı Yaklaşım —————————————————-Analitik Yaklaşım
  6. Hızlı ———————————————————————Yavaş
  7. Sonuca Odaklı ——————————————————-Sürece Odaklı
  8. Fırsatlara Odaklı—————————————————–Hatalara/Risklere Odaklı

 

4. Danışmanlık taleplerinin danışman profilleriyle uyumlu olmasını sağlayın:

i.      Stratejik profilli danışman : Sorun teşhisi – yön bulma konusunda daha etkilidir. Dezavantajı sorunun çözümü-uygulama konusundadır.

ii.      Uzman profilli danışman  : Sorun çözümü – uygulama konusunda daha etkilidir. Dezavantajı sorun doğru teşhis edilmemişse istenen sonuçları vermez.

iii.      Aşağıdaki örnek tabloya benzer “Danışmanın Danışmanlık Talebine Uygunluğu Tablosu” hazırlayın.

 

Danışmanın Danışmanlık  Talebine Uygunluğu Tablosu (Örnek)

Sıra No

Danışmanın Adı Soyadı

Uzmanlık Konusu

Danışmanlık Talebi

Profili

Uygunluğu

1

…. Liderlik

Sorun Teşhisi

Uzman

Uygun değil

2

Yönetim

Yön Bulma

Uzman

Uygun değil

3

Pazarlama

Sorun Çözümü

Uzman

Uygun

Üretim

Uygulama

Stratejik

Uygun değil

İnsan Kaynakları

Uygulama

Uzman

Uygun

9

Halkla İlişkiler

Sorun Teşhisi

Stratejik

Uygun

10

Bilgisayar Teknolojileri

Sorun Çözümü

Uzman

Uygun

 

5. Aşağıdaki sorular üzerinde kafa yorun veya bizden danışmanlık alın.

a ) Stratejik Profilli Danışmanlardan nasıl daha fazla istifade edilir? Stratejik profilli danışmana nasıl görev verilir? Stratejik profilli danışman nasıl yönetilir? Stratejik profilli danışmanla nasıl iletişim kurulur? Stratejik profilli danışman nasıl motive edilir? Stratejik profilli danışmanın performansı nasıl değerlendirilir?

b) Uzman Profilli Danışmanlardan Nasıl Daha Fazla İstifade Edilir? Uzman profilli danışmana nasıl görev verilir? Uzman  profilli danışman nasıl yönetilir? Uzman profilli danışmanla nasıl iletişim kurulur? Uzman profilli danışman nasıl motive edilir? Uzman profilli danışmanın performansı nasıl değerlendirilir?

Leave a Reply

Your email address will not be published.