Blog

Makaleler, vaka çalışmaları, görüşler...

Şirketinizin cirosunu ve kârını yükseltmek ister misiniz?

Posted by | Genel | No Comments

20 yılı aşkın tecrübemiz ve sahada yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki bir şirketin cirosunu ve kârını yükseltmesi güçlü bir yönetim ekibine, proaktif yöneticilere ve doğru işe doğru insan atamasına bağlıdır.

Biz bu bağlamda, uluslararası geçerliliği kanıtlanmış Thomas Kişilik Envanteri yöntemiyle ve özel geliştirilmiş anketlerle “Yönetim Ekibinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Raporu, Proaktif Yönetici Raporu ve Doğru İşe Doğru İnsan Raporu” sunuyor, bu doğrultuda koçluk ve danışmanlık sağlıyor, çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz.

Yönetim Ekibinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Raporu 

Bu raporla, aşağıdaki sorular kapsamında, yönetim ekibinin şirketin cirosuna ve kârına etkisini açık ve net olarak bilerek hareket ediyoruz :

Yönetim Ekibi ;

 • Nerede güçlü ?
 • Nerede zayıf?
 • Hangi taşlar yerinde ?
 • Kimler lokomotif ?
 • Kimler işinden memnun ?
 • Kimler şirkete sadık ?
 • Kimler istekli ve gayretli çalışıyor?
 • Kimler CEO’yla uyumlu ?
 • Kimlerin performansı yüksek ?
 • Kimler zorlu işleri sever?
 • Kimler güç çatışmasına girer?
 • Kimlerin parasal farkındalığı yüksek?
 • Kimlerin ciro ve kâra etkisi yüksek?

Proaktif Yönetici Raporu

Bu raporla, aşağıdaki sorular kapsamında, yöneticilerin (veya adayların) şirketin cirosuna ve kârına etkisini açık ve net olarak bilerek hareket ediyoruz :

Yönetici ;

 • Proaktif mi?
 • Pozisyona uygun mu?
 • İşinden memnun mu?
 • Şirkete sadık mı?
 • İstekli ve gayretli çalışıyor mu?
 • Üst Yöneticisiyle uyumlu mu?
 • Performansı yüksek mi? Vasat  mı? Düşük mü?
 • Donanımı (bilgisi, tecrübesi ve yetkinliği) yeterli mi?
 • Kariyer planı doğru mu?
 • Parasal farkındalığı yeterli mi?
 • Ciro ve kâra etkisi yüksek mi? Vasat mı? Düşük mü?

Doğru İşe Doğru İnsan Raporu

Bu raporla, aşağıdaki sorular kapsamında, kilit personelin (veya adayların) şirketin cirosuna ve kârına etkisini açık ve net olarak bilerek hareket ediyoruz :

Kilit Personel ;

 • İşe uygun mu?
 • Pozisyona uygun mu?
 • İşinden memnun mu?
 • Şirkete sadık mı?
 • İstekli ve gayretli çalışıyor mu?
 • Üst Yöneticisiyle uyumlu mu?
 • Performansı yüksek mi? Vasat  mı? Düşük mü?
 • Donanımı (bilgisi, tecrübesi ve yetkinliği) yeterli mi?
 • Bilinç ve farkındalığı yeterli mi?
 • Kariyer planı doğru mu?
 • Parasal farkındalığı yeterli mi?
 • Ciro ve kâra etkisi yüksek mi? Vasat mı? Düşük mü?

İş Tanımları ve Profilleri Kataloğu

Posted by | Genel | No Comments

GES Yönetim Danışmanlığı olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle, uluslararası geçerliliği kabul edilmiş Thomas Profil Analizi yöntemiyle, hazırladığımız “İş Tanımları ve Profilleri Kataloğu” işin, görevin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili standartları koyuyor, görevde nasıl başarılı olunacağını açık ve net olarak gösteriyor.

Kapsamı :

1. Organizasyon boyutunda iş tanımları ve profilleri: Hizmet, servis, operasyon, imalat, üretim, satış, pazarlama organizasyonu profili vb..

2. Departman boyutunda iş tanımları ve profilleri : Yönetim departmanı profili, satış, pazarlama, üretim, imalat, finans, mühendislik, operasyon, teknik, muhasebe, bilgi teknolojileri departmanı profili vb.

3. Pozisyon boyutunda iş tanımları ve profilleri : Üst düzey yönetici profili, orta düzey yönetici profili, uzman profili, personel profili, eleman profili vb.

4. Ünvan boyutunda iş tanımları ve profilleri : Genel müdür profili, genel müdür yardımcısı profili, satış müdürü profili, insan kaynakları müdürü, üretim müdürü, mali işler müdürü, muhasebe müdürü, proje müdürü, müdür yardımcısı, yönetmen, şef, uzman, uzman yardımcısı, memur, teknisyen, eleman profili vb.

Şirketinizdeki proaktif yönetici oranını yükseltmek ister misiniz?

Posted by | Genel | No Comments

Bir şirketin yönetim kadrosundaki  proaktif yönetici oranı şirket için önemli bir anahtar başarı göstergesidir.

Alanda yaptığımız çalışmalara ve araştırmalara göre Türkiye’de yönetim kadrolarında proaktif yönetici oranı %20 seviyesindedir.

Sizce bu oran şirketinizde % kaçtır?

Proaktif  olmak, edilgen olarak değil etken olarak davranmak, olaylar, durumlar veya başkaları karşısında etkilenen olarak değil etkileyen olarak hareket etmek demektir. Proaktif yöneticilerle,  şirketin cirosu, kârı, sermayesi ve değeri artar, maliyetleri düşer, israf ve kayıpları azalır, iş heyecanı, istek ve gayret artar, çalışan ve müşteri memnuniyeti artar, performans yükselir. Bir şirketin yapacağı en büyük hata, proaktif  profili olmayan kişileri yönetici olarak atamak ve orada tutmaktır.

Bu bağlamda, GES Yönetim Danışmanlığı olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle, uluslararası geçerliliği kabul edilmiş (104 ülkede ve 57 farklı dilde kullanılan) Thomas Profil Analizi  yöntemiyle, mevcut yöneticileri (adayları) değerlendiriyor, özel geliştirilmiş anketlerle yapılandırılmış görüşmeler yapıyoruz. Yöneticilerin İş, stres ve doğal davranış profillerini, yönetici nasıl bir davranış tarzıyla hareket ederse proaktif kabul edileceğini gösteren proaktif rol profilleriyle karşılaştırıyoruz. Rol profiliyle doğal profili uyumlu olan kişileri gruplandırıyor ve ‘Proaktif Yönetici Havuzu’ oluşturuyoruz. İşe alım, transfer, terfi, görev değişikliği, yedekleme, yeniden yapılanma  kararlarıyla bu havuzun büyümesi doğrultusunda ” Proaktif Yönetici Raporu” ve danışmanlığı sağlıyoruz.

Yönetici Değerlendirme Anketi

Posted by | Genel | No Comments

1. Yönetici olarak kendinizi nasıl görüyorsunuz? Güçlü ve zayıf yönleriniz, fırsatlarınız ve karşılaşabileceğiniz olası tehlikeler neler? En güzel başarı hikayenizi kısaca paylaşır mısınız?

2. İşinizden, kariyerinizden memnun musunuz? Kendinize  100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce neler yaparsanız puanınız yükselebilir?

3. İşi dışında nasıl bir yaşamınız var? Yaşamınızdan memnun musunuz? Kendinize  100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce neler yaparsanız puanınız yükselebilir?

4. Size göre nasıl bir yöneticisiniz? Size bağlı olarak çalışanlar sizinle çalışmaktan memnun mu? Yönetici olarak kendinize  100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce neler yaparsanız puanınız yükselebilir?

5. Çalıştığınız sektörü nasıl görüyorsunuz? Size göre fırsatlar ve sorunlar neler?

6. Çalıştığınız şirketi nasıl görüyorsunuz? Güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve karşılaşabileceği olası tehlikeler neler? Şirketin performansına 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce şirket ne yapsa bu puanı yükseltebilir?

7. Şirket üst yönetimini nasıl görüyorsunuz? Size göre güçlü ve zayıf yönleri neler? Şirket  üst yönetimine 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce şirket üst yönetimi ne yapsa bu puanı yükseltebilir?

8. Üst yöneticinizi nasıl görüyorsunuz? Size göre güçlü ve zayıf yönleri neler? Üst yöneticinize 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce üst yöneticiniz ne yapsa bu puanı yükseltebilir?

9. Ekibinizi nasıl görüyorsunuz? Size göre ekibinizin güçlü ve zayıf yönleri neler? Ekibinizde hangi taşlar yerinde? Ekibinize 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce ekibinizde kim neyi yapsa bu puanı yükseltebilir?

10. Size göre proaktif yönetici nasıl olmalıdır? Kendinize proaktif yönetici olarak 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce neler yaparsanız puanınız yükselebilir?

Yönetim Kalitesi Notu

Posted by | Genel | No Comments
Şirketin büyümesi, kârını ve cirosunu yükseltmesi yönetim kalitesine bağlıdır.
Yönetim kalitesi yüksek olan şirketler büyürler, kârlarını, cirolarını arttırırlar, rakiplerini geçerler.
Yönetim kalitesi düşük olan şirketler küçülürler, zarar etmeye başlarlar, ciroları düşer, rakiplerinin gerisinde kalırlar.
GES Yönetim Danışmanlığı, aşağıdaki bağlamda şirketin yönetim kalitesini ölçer ve  ‘A-  Çok iyi B- İyi, C-Orta, D-Kötü, E-Çok Kötü’ derecelendirmesi içinde not verir. Notu yükseltmek için bir yol haritası hazırlar, uygulamayı denetler, süreci raporlar.
1.Genel Müdür Doğru İnsan/Yanlış İnsan Notu
2.Mali İşler Müdürü Doğru İnsan/Yanlış İnsan Notu
3.Satış-Pazarlama Müdürü Doğru İnsan/Yanlış İnsan Notu
4.Teknik Müdür Doğru İnsan/Yanlış İnsan Notu
5.İdari İşler Müdürü Doğru İnsan/Yanlış İnsan Notu
6.Müdür Adayı Doğru İnsan/Yanlış İnsan Notu
7.Yönetim Kadrosu İşi Büyütebilir /Büyütemez Notu
8.Yönetim Kadrosu Kârı Yükseltebilir/Yükseltemez Notu
9.Yönetim Kadrosu Maliyetleri Düşürebilir/Düşüremez Notu
10.Yönetim Kadrosu İnovasyon Yapabilir/Yapamaz Notu
11.Yönetim Kadrosu  Baskı Altında Çalışabilir/Çalışamaz Notu
12.Şirket Yönetim Kalitesi Notu

Kobi’lere Özel Doğru İşe Doğru İnsan Raporları ve Danışmanlığı

Posted by | Genel | No Comments

GES Yönetim Danışmanlığı, aşağıdaki kapsamda, “Kobi’lere Özel Doğru İşe Doğru İnsan Raporları ve Danışmanlığı”yla Kobi’lerin kadrolarında taşları yerine oturtmasına, daha güçlü kadrolar kurmasına ve daha başarılı olmasına yardımcı olur :

 1. Kadroda Yerinde Olan Taşlar/Yerinde Olmayan Taşlar Raporu
 2. Genel Müdür Olarak Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 3. Müdür Olarak Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 4. Şef Olarak Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 5. Satış-Pazarlama Elemanı Olarak Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 6. Teknik – Operasyon – Üretim – Arge – Bilgi Teknolojileri Elemanı Olarak Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 7. Mali ve İdari İşler Elemanı Olarak Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 8. İşe Alım İçin Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 9. Terfi İçin Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 10. Yedekleme İçin Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 11. Reorganizasyon – Yeniden Yapılanma İçin Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu
 12. Güçlü Kadro İçin Doğru İnsan/Yanlış İnsan Raporu

Yönetim Kurulu İçin Raporlar

Posted by | Genel | No Comments
 1. Yönetim Kurulu İçin Doğru Üye /Yanlış Üye Raporu
 2. İcra Kurulu İçin Doğru Üye/Yanlış Üye Raporu
 3. Veliaht Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 4. CEO Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 5. Genel Müdür Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 6. Genel Müdür Yardımcısı Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 7. Satış- Pazarlama Yöneticisi Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 8. Teknik-Operasyon Yöneticisi Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 9. Mali-İdari İşler Yöneticisi Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 10. Halef Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 11. İşe Almak İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 12. Terfi İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 13. Görev Değişikliği İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 14. Yedekleme İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu

CEO/Genel Müdür İçin Raporlar

Posted by | Genel | No Comments
 1. Zor İşler İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 2. Büyümek İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 3. Küçülmek İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 4. Karlılığı Arttırmak İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 5. Satışları ve Ciroyu Yükseltmek İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 6. Maliyetleri Düşürmek İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 7. Verimliliği ve Performansı Yükseltmek İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 8. Rekabette Üstünlük Kazanmak İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 9. Hedefi Gerçekleştirmek İçin Doğru Yönetici/Yanlış YöneticiRaporu
 10. Stratejiyi Başarıyla Uygulamak İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 11. Yeniden Yapılanma – Rerganizasyon İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu
 12. Moral-Motivasyonu Yükseltmek İçin Doğru Yönetici/Yanlış Yönetici Raporu

Performans Yükseltilebilir/Yükseltilemez Raporları

Posted by | Genel | No Comments
 1. İşe Uygun/Uygun Değil Raporu
 2. Pozisyona Uygun/Uygun Değil Raporu
 3. İstekli/İsteksiz Raporu
 4. Gayretli/Gayretsiz Raporu
 5. Üst Yöneticisiyle Uyumlu/Uyumsuz Raporu
 6. Donanım (Bilgi, Tecrübe ve Beceri) Yeterli/Yetersiz Raporu
 7. Bilinç ve Farkındalık Yeterli/Yetersiz Raporu
 8. Kariyer Planı Doğru/Yanlış Raporu