Blog

Makaleler, vaka çalışmaları, görüşler...

Liderlik / Yönetim Archives - Page 2 of 6 - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Zaman Yönetimi Eşittir Enerji Yönetimi

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

 

Yoğun rekabet ortamında zamanımızı bir başka deyişle enerjimizi nasıl daha etkin yönetebiliriz?

Bunun için eskilerin tabiriyle “ehemi mühime tercih etsek” yani önceliği önemli işlere versek iyi olur.

Yapacağımız faaliyetin “önem” ve “öncelik” derecesini belirleyerek işe başlayabiliriz.

Önem ve öncelik derecesini “yüksek ve düşük” olmak üzere ikiye ayırırsak bütün işleri aşağıdaki dört grup içinde tanımlayabiliriz : Read More

Beyin Takımı mı? Operasyon Takımı mı?

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

Yaşadığımız Vakalar

Görünüm :

1100 kişinin çalıştığı, sektörünün önde gelen şirketlerinden biriydi.

Genel Müdürün, şirketin en üst düzey yöneticilerinden oluşan 10 kişilik beyin takımından şikayetleri vardı.

Yeni müşteri kazanamadıklarını, rekabetle başa çıkmakta zorluk çektiklerini bildirdi.

Durum Analizi : Read More

Kullandığımız Temel Kavramlar ve Tanımları

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

Danışan : Elindeki araçlarla belirlediği amaca (vizyona, gelecek hayaline) belli bir zaman dilimi içinde ulaşma azmi ve iradesindeki kişi.

Danışman : Danışanın farkındalık seviyesini yükselten, esinlendiren,  ayna tutan rehber.

Amaç : Danışanın, elindeki statik ve dinamik araçları kullanarak elde etmek istediği sonuç, gerçekleştirilmek istenen gelecek kurgusu, vizyon.

Araç : Bir şeye ulaşmak, bir şeyi elde etmek için yararlanılan kimse veya şey. Bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey.

Şey : Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz olay, iş, durum vb. ‘nin adı yerine kullanılır. Read More

Yeniden Yapılanma- Reorganizasyon Projelerinin Başarısızlığının Ana Nedeni Nedir?

Posted by | Liderlik / Yönetim | No Comments

Reorganizasyon uygulamaları şirketlere oldukça pahalıya mal olan, kan kaybettiren  görünmeyen maliyetlerinin başında gelir.

Çoğunlukla reorganizasyon,  “reengineering” ile karıştırılır ve endüstri mühendisliği-verimlilik odaklı bir yaklaşım içinde “işin nasıl yapılması” gerektiği tasarlanır.

Organizasyon şeması değiştirilir, birimlerin isimleri, yöneticilerin ünvanları, sorumluluk alanları değiştirilir, yöneticiler değiştirilir.

İşlerin bu kadroyla yürümeyeceği veya hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği kanaati hasıl olunca (bazen altı ay  bazen bir yıl sonra) bir reorganizasyon daha yapılır. Read More