Diğerlerinden Farkımız - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 14, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

Benzer hizmetleri sunabilen uluslararası veya yerel kurumlardan farklılaştığımız alanlar :

Konfeksiyon işi / Terzi işi :

Onların belli programları var ve çoğu yerde ve çoğu kişiye aynı programı uygularlar. Konfeksiyon işi. Kalıplar hazır, elbiseler hazır. Genel çözümler.

Biz genel çözümlerin şahsi sorunları çözmeye yetmeyeceğinin farkındayız. Terzi işi çalışıyoruz. Müşteriye özel programlar sunuyoruz.

Hazır reçete/ Doğru reçete :

Onların önceden belirlenmiş ihtiyaçlara göre hazırlanmış programları var. Eğer ihtiyaç doğru değilse program bir işe yaramaz.

Biz en gelişmiş yöntemlerle önce ihtiyaçları belirliyoruz ve programı bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıyoruz.

Eğitim : Bilgi Aktarma / Eğitim : Kişiyi kıymetlendirme :

Onlar eğitimi “doğru bilgi verilirse kişi doğru yapar” varsayımı içinde algılıyorlar.

Biz eğitimi “kişiyi ve kurumu kıymetlendirme” süreci olarak görüyoruz.

Eğer kişinin gerçekten o eğitime ihtiyacı varsa teorik eğitim kişide farkındalık yaratmaya yarar ama kişi oradan aldığı bilgiyi yaşama geçirmekte zorlanır.

Yaşama geçirmek için kişinin bilgiyi “kendileme”sine, bilgiyi içselleştirebilmeye (bilginin kendisiyle bağlantısını kurabilmeye), desteğe, motivasyona ve cesarete ihtiyacı vardır.

Koç, danışman kişiliğiyle, cesaretiyle, özgüveniyle danışan için rol modeli değeri olan, aşıladığı fikirlerle danışanı kıymetlendirebilecek kişidir.

Eğitimin Getirisi : Ölçülemez / Ölçülür :

Günümüzde eğitim yatırımı yapan firmaların en büyük sorunu insana yaptığı bu yatırımların geridönüşümünü sağlama konusundadır.

Artık bir salonda bir eğitmenin katılımcılara bilgi aktardığı ve onların iyi zaman geçirmelerini sağlayıp, eğlendirdiği eğitim çalışmalarının beklenen kurumsal getiriyi sağlamadığı görülmüştür.

Bu nedenle eğitim sonuçlarını ölçme, eğitimle istenen davranış değişikliklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleme eğitim yatırımlarnın kârlı bir şekilde geri dönüşünü sağlamak için şarttır .

Biz eğitimi “bilgi, beceri, tutum, davranış ve kişilik geliştirme” olmak üzere 5 boyutlu bir modelle planlıyoruz, uyguluyoruz ve sonuçlarını ölçüyoruz.

Böylece yaptığınız yatırımlarının en kârlı şekilde geridönüşümünü sağlıyoruz.

Süreç odaklılık / Danışan odaklılık :

Onların programının belli bir uygulama takvimi vardır ve o süre içinde program bitirilir.

Kişinin iş veya özel hayatındaki sorunları, kişinin motivasyon seviyesi, programı almaya hazır olup olmadığı göz ardı edilir.

Biz danışan odaklı olduğumuz için önce kişiyi programı almaya hazır hale getiriyoruz.

Kişinin önceliklerine bakıyoruz, kişinin iş veya özel hayatındaki sorunlarını çözmesine yardımcı olacak fikirleri aşılıyoruz ve aşının tutmasına yardımcı oluyoruz.

Kitabi bilgi /Henüz kitaba geçmemiş bilgi :

Onların programları kitabi bilgidir.

Bizim bilgilerimiz henüz kitaba geçmemiş bilgidir.

Başkasının bilgisi/Kendi bilgimiz :

Onların programları başka dünyaların, başka tecrübelerin, başka insanların çıkarttığı derslerdir, başkalarının bilgileridir.

Bizimkisi kendi dünyamız, kendi tecrübelerimiz ve kendi çıkarttığımız derslere dayalı kendi bilgimizdir.

Ölü bilgi/Canlı bilgi :

Onların programları olmuşa odaklıdır, ölü bilgidir.

Bizim programlarımız şimdiye, olana ve olacağa odaklıdır, canlı, dönüştürücü bilgidir.

İdeale yönlendirme/ Gerçeklere yönlendirme :

Onların programları akademik ve ideal odaklı.

Bizim programlarımız kendi gerçeklerimize odaklı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.