Dinamo İnsan Kaynakları Danışmanlık Programı

Daha karlı şirketler, daha mutlu çalışanlar, daha başarılı yöneticiler ve için.

Faydaları : 

* Şirketler doğru kişileri işe alıyorlar.

* Çalışanlarını ve yeteneklerini daha iyi tanıyorlar.

* Doğru işte doğru insan çalıştırıyorlar.

* Doğru kişileri yöneticiliğe terfi ettiriyorlar.

* Doğru kişileri elde tutuyorlar.

* Doğru kişilere yatırım yapıyorlar.

* Daha verimli evden çalışma yapılıyor.

Yol Haritası : 

1. Online Durum Analizi

* Şirket Durum Analizi

* Yönetici Durum Analizi

* Ekip Durum Analizi

* Çalışan Durum Analizi

* Aday Durum Analizi

Süresi : Her bir kişi için 2 saat

1 saat görüşme, 1 saat analiz

2. Online İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Dinamo Raporları : 

* İşe Alım İçin Uygunluk Durumu Raporu

* Ast – Üst Uyumluluk Durumu Raporu

* Çalışanın İşe Uygunluk Durumu Raporu

* Terfi İçin Uygunluk Durumu Raporu

* Görev Değişikliği İçin Uygunluk Durumu Raporu

* Moral-Motivasyon Durumu Raporu

* Çalışana Özel Performans Yükseltme Raporu

* Eğitim ve Gelişim İhtiyaçları Raporu

* Yöneticiliğe Yatkınlık Durumu Raporu

* Satışa Yatkınlık Durumu Raporu

* Teknik, Mali ve İdari İşlere Yatkınlık Durumu Raporu

* Operasyona Yatkınlık Durumu Raporu

* Ekibe Özel Performans Yükseltme Raporu

Süresi :

12 ay boyunca toplam 100 saat online danışmanlık.