Doğru İşe Alım Kararı İçin 10 Skorda Personel Değerleme

Tek sayfalık işlenmiş bilgiye dayalı bu rapor  şirketlerin doğru pozisyonda doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Aşağıdaki 10 ölçüte göre bilimsel ölçümlemeye dayalı skorlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

Örnek A.Ş.

Finans Müdürü Adayı

Sayın Hasan Göncü

GSM Tel : …………

E-Posta : ………….

Raporun Amacı :

  • İşe alım (x)
  • Terfi
  • Görev değişikliği
  • Pozisyona uygunluk
  • Performans değerlendirme
  • Kariyer planı
  • Eğitim yatırımı
  • İşten çıkarma

Yönetim Personeli İçin 10 Ölçüt :

1. Mali tabloya etki yapma azmi : 46

2. Ekibi yönetme ve liderlik yapma niteliği : 47

3.Delege edebilme becerisi : 44

4. Motive edebilme düzeyi : 46

5. Maliyetleri düşürme vasfı : 44

6. Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu : 32

7. Değişimle başa çıkma durumu : 42

8. Kurallara uyma seviyesi : 95

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi : 91

10.  Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği : 93

* 70-100 Puan : Yüksek, 50 – 69 Puan : Orta : 1-49 Puan : Düşük

Genel Değerlendirme :

Finans Müdürü Adayı Sayın Hasan Göncü’nün mali tabloya etki yapma azmi, ekibi yönetme ve liderlik yapma  niteliği, delege edebilme becerisi, motive edebilme düzeyi, maliyetleri düşürme vasfı, yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu, değişimle başa çıkma durumu düşük derecededir. Kurallara uyma seviyesi, prensip ve değerleri benimseme kapasitesi, üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği yüksek derecededir.

Bilgilendirme Notu :

Bu raporda kişiyle ilgili gerekli ham bilgileri elde etmek için davranış analizi yöntemi kullanılmaktadır. Davranış analizi yöntemi, kişinin iş ortamında nasıl davrandığını bilimsel temellere dayalı olarak ölçümler. Kişiliği, dürüstlüğü, ahlâki değerleri, zekâyı, bilgiyi, tecrübeyi ve beceriyi ölçmediği akılda tutulmalıdır.

Telif hakkı © 2020 GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.