Doğru İşe Doğru İnsan Görevlendirme Raporu 

Yönetim Kokpit Raporu doğrultusunda yöneticiler doğru insanı bilerek ve güvenle işe alabiliyor, terfi ettiriyor, işi delege ediyor, yetkilendiriyor ve yeni görevlendirme yapabiliyor.

Rapor Kapsamı :

* Adayın Finansal Performansa Etkisi

* Adayın Güçlü ve Zayıf Yönleri

* Adayın Stres ve Motivasyon Durumu

* Adayın Pozisyona Uygunluk Durumu

* Adayın Yöneticisiyle Uyumluluk Durumu