Doğru Terfi Kararı İçin 10 Skorla Personel Değerleme

Tek sayfalık işlenmiş bilgiye dayalı bu rapor  şirketlerin satış temsilcisi pozisyonlarında doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Aşağıdaki 10 ölçüte göre bilimsel ölçümlemeye dayalı puanlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

Örnek A.Ş.

Satış Temsilcisi

Sayın Selma Çelik

GSM Tel : …………

E-Posta : ………….

Raporun Amacı :

  • İşe alım
  • Terfi (x)
  • Görev değişikliği
  • Performans değerlendirme
  • Kariyer planı
  • Eğitim yatırımı
  • İşten çıkarma

10 Ölçüt (Satış Temsilcisi İçin) :

1 Muhtemel müşterilerle ilişki kurabilme niteliği : 44

2. Satışı açabilme becerisi : 42

3.Etkili sunuş yapabilme düzeyi : 45

4.Raporlama yapabilme durumu : 43

5. Satışı kapatabilme vasfı : 41

6. Müşteri memnuniyeti oluşturabilme isteği : 42

7 Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu : 35

8. Talimat ve prosedürlere uyma seviyesi : 92

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi : 94

10. Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği : 95

* 70-100 Puan : Yüksek, 50 – 69 Puan : Orta : 1-49 Puan : Düşük

Genel Değerlendirme :

Satış Temsilcisi Sayın Selma Çelik’in, muhtemel müşterilerle ilişki kurabilme niteliği, satışı açabilme becerisi, etkili sunuş yapabilme düzeyi, raporlama yapabilme durumu, satışı kapatabilme vasfı, müşteri memnuniyeti oluşturabilme isteği, yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu düşük derecededir. Talimat ve prosedürlere uyma seviyesi, prensip ve değerleri benimseme kapasitesi, üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği yüksek derecededir.

Bilgilendirme Notu :

Bu raporda kişiyle ilgili gerekli ham bilgileri elde etmek için davranış analizi yöntemi kullanılmaktadır. Davranış analizi yöntemi, kişinin iş ortamında nasıl davrandığını bilimsel temellere dayalı olarak ölçümler. Kişiliği, dürüstlüğü, ahlâki değerleri, zekâyı, bilgiyi, tecrübeyi ve beceriyi ölçmediği akılda tutulmalıdır.

Telif hakkı © 2020 GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.