Duygu, Düşünce, Davranış... - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 14, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

İnsana “duygu, düşünce ve davranış”  üçlüsü içinde bakıyorum. Duygu, düşünce içseldir. Beynimizin içindedir. Özneldir. İçerikten bağımsız olarak saygıdeğerdir. Söylemdir. Bize bir dünya görüşü, bakış açısı, anlama ve açıklama çerçevesi, çeşitli roller sağlar.   Davranış ise bu duygu, düşünce sonucunda ortaya çıkan tepkidir, eylemdir. Davranış somuttur. Gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Olay, durum, kişi bağlamında oluşan değer yargıları içinde role uygunluğu, yerindeliği değerlendirilir. Duygu, düşünce ve davranış bütünlüğü, eylem ve söylem birlikteliği, öz-söz ilişkisi kişinin gücünün kaynağıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.