Günümüzde eğitim yatırımı yapan kurumların en büyük sorunu insana yaptığı bu yatırımların kuruma geri dönüşümünü sağlama konusundadır.

Artık bir salonda bir eğitmenin katılımcılara bilgi aktardığı ve onların iyi zaman geçirmelerini sağlayıp, eğlendirdiği eğitim çalışmalarının beklenen kurumsal getiriyi sağlamadığı görülmüştür.

Bu nedenle eğitim sonuçlarını ölçme, eğitimle istenen davranış değişikliklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleme eğitim yatırımlarının kârlı bir şekilde geri dönüşünü sağlamak için şarttır .

Biz eğitimi “bilgi, beceri, tutum, davranış ve kişilik geliştirme” olmak üzere 5 boyutlu bir modelle planlıyoruz, uyguluyoruz ve sonuçlarını ölçüyoruz.

Böylece yaptığınız yatırımlarının en kârlı şekilde geridönüşümünü sağlıyoruz.

Kapsamı :

Liderlik – Koçluk – Yönetim – Karar Verme – Planlama – Motive Etme – İletişim – Analitik Düşünme – İşi başlatma – İnisiyatif alma – Girişimcilik – Yenilik Getirme (İnovasyon) – Hedef Koyma – Delege Etme – Stratejik Düşünme – Takım Kurma- Kurumsal Gelişim – Bir Kişinin, Bir Takımın, Bir Şirketin  Potansiyelini Ölçme ve Değerlendirme – Bireysel Gelişim İhtiyaçları Analizi – Performans Kıyaslama (Benchmarking) – Bireysel Farkındalık – Kurumsal Farkındalık – Asimetrik Düşünme – Küresel Bakış Açısı Kazanma – İnsan Maliyet Unsuru Mu Yoksa Kazanç Merkezi mi? Değişim : Kriz mi? Fırsat mı? – Beyin Takımı Kurma – Strateji takımı Kurma – Operasyon Takımı Kurma – İletişim Takımı Kurma – Etkileme Takımı Kurma – Asimetrik Takım Kurma – Lider Senaryoları Hazırlama – Karmaşa ile Başaçıkma – Eğitim : Bilgi Aktarma mı? Beceri Geliştirme mi? – Kilit Personel Seçme ve Yetiştirme – Kurumsal Çeviklik – Birimler Arası İşbirliği – Büyük Kurumlar – Küçük Girişimciler : Filler ve Pireler – Makro – Mikro Danışman Seçme ve İstifade Etme – Projelerin önündeki en büyük engel : İnsan faktöründen kaynaklanan belirsizlik azaltılabilir mi? – Bilimsel Bakış— Matematiksel Bakış