GES Ekip Motor Gücü Raporu

Ekibinizin motor gücü yüksek mi? Orta mı ? Zayıf mı?

Başarılı şirket demek motor gücü yüksek ekipler demektir.

Ekip motor gücü, ekipte taşların yerine oturmasına, ekip üyelerinin istek, gayret, başarı, memnuniyet, bağlılık, birlik ve uyum içinde hareket etme seviyesine bağlıdır.

Yönetim ekibinin motor gücü yüksekse, ciro ve kâr yükselir, maliyetler düşer, rakipler geride kalır.

Mali ve idari işler ekibinin motor gücü yüksekse, para, alacaklar, borçlar, vadeler daha iyi yönetilir, çalışanların memnuniyeti ve bağlılığı  artar.

Teknik-operasyon ekibinin motor gücü yüksekse, ürün, hizmet kalitesi, verimlilik artar.

Satış-pazarlama ekibinin motor gücü yüksekse, müşteri memnuniyeti ve sadakati artar, pazar payı yükselir.

Şirketin motor gücünü belirleyen yönetim ekibinin, mali ve idari işler  ekibinin, teknik-operasyon ekibinin, satış-pazarlama ekibinin toplam motor gücüdür.

Alanda yaptığımız çalışmalara ve araştırmalara göre Türkiye’de motor gücü yüksek yönetim ekiplerinin oranı %20 seviyesindedir.

Sizce şirketinizin yönetim ekibinin motor gücü hangi seviyededir?

Bu bağlamda, GES Yönetim Danışmanlığı olarak  20 yılı aşkın tecrübemizle, uluslararası geçerliliği kabul edilmiş Thomas Profil Analizi yöntemiyle, özel sorulara dayalı mülakatlarıyla ve sunum ödevleriyle “Ekip  Motor Gücü Raporu’ oluşturuyoruz. Süreç içinde, işe alım, transfer, terfi, görev değişikliği, yedekleme, yeniden yapılanma kararları kapsamında ekiplerin motor gücünün yükseltilmesi doğrultusunda danışmanlık sağlıyoruz.