Etkin Operasyon Kadrosu Nasıl Oluşturulur Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Etkin operasyon kadrosu etkin operasyon personeli ile mümkündür. Bu eğitimde operasyon uzmanı, üretim uzmanı, imalat uzmanı, finans uzmanı gibi operasyon personelinin taşıması gereken özellikler üç boyutta  detaylı olarak incelenmekte farklı sektörlerdeki vaka analizleriyle zenginleştirilerek katılımcılarla paylaşılmaktadır.

İçeriği:

Etkin operasyon personelinin üç boyutta özellikleri

I.Boyut : Operasyon Personelinin Kadrosuyla İlişkisi

1. İş disiplini, talimat ve prosedürlere uyma niteliği

2. İşi zamanında bitirebilme becerisi

3. Takım oyuncusu olma düzeyi

4. İş/mesleki bilgiyi kullanabilme seviyesi

II.Boyut : Operasyon Personelinin Kendisiyle İlişkisi

5. Kendini motive edebilme derecesi

6. Sorun çözme kapasitesi

7. Yaşamından memnuniyeti

III.Boyut : Operasyon Personelinin İş Ortamıyla İlişkisi

8. İşinden memnuniyeti

9. Üst yöneticisinden memnuniyeti

10. Şirketinden memnuniyeti ve bağlılığı

Süresi ve Formatı :

3 saatlik webinar