Eğitimin Amacı:

Etkin yönetim kadrosu etkin yöneticilerden oluşur. Yönetici ekip aracılığıyla sonuç alan personeldir. Bu eğitimde üst düzey, orta ve ilk kademe tüm etkin yöneticilerin taşıması gereken özellikler üç boyutta detaylı olarak incelenmekte farklı sektörlerdeki vaka analizleriyle zenginleştirilerek katılımcılarla paylaşılmaktadır.

İçeriği:

Etkin yöneticinin üç boyutta özellikleri

I.Boyut : Yöneticinin Kadrosuyla İlişkisi

1.Ekibi yönetme ve liderlik yapma niteliği

2. İşi delege edebilme becerisi

3. Diğerlerini motive edebilme düzeyi

4. Maliyetleri düşürme vasfı

II.Boyut : Yöneticinin Kendisiyle İlişkisi

5. Kendini motive edebilme derecesi

6. Sorun çözme kapasitesi

7. Yaşamından memnuniyeti

III. Boyut : Yöneticinin İş Ortamıyla İlişkisi

8. İşinden memnuniyeti

9. Üst yöneticisinden memnuniyeti

10. Şirketinden memnuniyeti ve bağlılığı

Süresi ve Formatı :

3 saatlik webinar