Yönetimin başarısının göstergesi finansal tablolar ve rasyolardır.

Finansal Değerlendirme Kapsamı :

Bilanço

Gelir Tablosu

Nakit Akış Tablosu

Likidite Rasyoları

Mali Yapı Rasyoları

Faaliyet Rasyoları

Kârlılık Rasyoları