Genel Müdür Kokpit Programı

“Şirketin gücü Genel Müdür’ün gücü kadardır.” mottosu temelinde şirket, yönetim ekibi ve finansal tablo göstergelerinden oluşan Genel Müdür Kokpit Programı, aktif bilgi desteği sağlıyor, yakını, uzağı, gündüz ve gece daha net gösteriyor, erken uyarı bilgisi sağlıyor, motivasyonu yükseltiyor, performansı arttırıyor.

Genel Müdür Kokpit Programı Göstergeleri Kapsamı:

1. Şirket Göstergeleri

•Tipi
•Sektörü
•Büyüklüğü, cirosu ve kârı
•Çalışan sayısı
•Hissedarları
•Müşterileri
•Ürünleri ve hizmetleri
•Rakipleri
•Rakiplerine karşı üstünlüğü
•Tedarikçileri
•Güçlü ve zayıf yönleri
•Fırsatları ve tehditleri
•Stratejik planları
•Operasyonları
•İnsan kaynakları
•İş Sistemi
•Organizasyonu
•Yönetim ekibi
•Satış-pazarlama ekibi
•Operasyon ekibi
•Finans, mali ve idari işler ekibi
•İnsan kaynakları ekibi
•Finansal durumu
•Potansiyeli
•Performansı

 

2. Yönetim Ekibi Göstergeleri

•Motivasyon Durumu
•Potansiyeli
•Bilgi, tecrübe, beceri düzeyi
•Güçlü ve geliştirilebilir yanları
•Stres altında davranışı
•Parasal ve duygusal farkındalığı
•Performansı

 

3. Finansal Tablo Göstergeleri

A. Bilanço

•Dönen varlıklar
•Duran varlıklar
•Kısa vadeli yabancı kaynaklar
•Uzun vadeli yabancı kaynaklar
•Özkaynaklar

B. Gelir Tablosu

•Brüt Satışlar
•Satışların Maliyeti
•Brüt Kâr
•Diğer Gelirler
•Dağıtım Maliyetleri
•Yönetim Giderleri
•Diğer Giderler
•FAVÖK (Faiz Vergi Öncesi Kâr)
•Faiz Gideri
•Vergi Gideri
•Net Kâr

C. Nakit Akış Tablosu

•Dönem Başı Nakit
•Dönem İçi Nakit Girişleri
•Dönem İçi Nakit Çıkışları
•Dönem Sonu Nakit Mevcudu

D. Rasyolar

•Likidite Rasyoları
•Mali Yapı Rasyoları
•Faaliyet Rasyoları
•Kârlılık Rasyoları