Şirketinizin performansını yükseltmek ister misiniz?

GES Performans Yükseltme Programı, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan Lider Yönetici (LY) ‘lerin performansını yükselterek, şirketin performansını yükseltir.

Nasıl?

1. LY’nin performansı (P), LY’nin moral ve motivasyonuna (MM), liderlik-yöneticilik becerisine (LYB) ve bilgi ve tecrübesine (B+T) bağlıdır.

P = MM x LYB x (B+T)

2. LY’nin, moral-motivasyonu veya liderlik-yöneticilik becerisi veya bilgi veya tecrübesi artarsa, performansı yükselir.

3. Şirketin performansı, LY ‘lerin performansına bağlıdır.

4.  LY’lerin performansı yükselince,  şirketin performansı da yükselir.

Uygulama

LY ‘ler ile ayda bir günlük çalışma.

Kazanımlar

* Şirketin performansı yükselir.

* Rakiplerine karşı üstünlük kazanır.

* Verimliliği artar.

* Maliyetleri düşer.

* Çalışan ve müşteri memnuniyeti yükselir.