Şirketinizin verimliliğini yükseltmek ister misiniz?

Bu bağlamda size aşağıdaki verimlilik yükseltme modeli kapsamında “GES Verimlilik Yükseltme Programı” nı teklif edebilir miyiz?

GES Verimlilik Yükseltme Modeli

1. Şirketin verimliliği, Üst Kademe Yöneticiler (ÜKY)’in verimliliğine bağlıdır. Bu program ÜKY’in verimliliğini yükselterek, Orta Kademe Yöneticiler (OKY)’in, Stratejik Personel (SP)’in ve dolayısıyla Tüm Personel (TP) ‘in verimliliğini yükseltir. Böylece şirketin verimliliği yükselir.

2. ÜKY’nin verimliliği (V), moral ve motivasyona (MM), liderlik-yöneticilik yeteneğine (LYY) ve bilgi ve tecrübesine (B+T) bağlıdır.

V = MM x LYY x (B+T)

Moral-motivasyon azsa veya liderlik-yöneticilik yeteneği azsa veya bilgi ve tecrübe azsa, ÜKY’nin verimliliği düşük kalır.Bu program, MM, LYY ve (B+T)’yi yükselterek ÜKY’nin verimliliğini yükseltir.

GES Verimlilik Yükseltme Programı Yol Haritası :

I.AŞAMA – Mevcut Durum – Yönetim Kurulu Başkanı, CEO veya Genel Müdür gözüyle şirketin ÜKY, OKY ve SP’i.

V-Verimlilik Havuzu Listeleri

V1 - YÜKSEK verimlilikle çalışan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
V2 - ORTA   verimlilikle çalışan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
V3 - DÜŞÜK  verimlilikle çalışan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.

MM-Moral ve Motivasyon Havuzu Listeleri

MM1. YÜKSEK moral-motivasyonla çalışan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
MM2. ORTA   moral-motivasyonla çalışan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
MM3. DÜŞÜK  moral-motivasyonla çalışan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.

LYY-Liderlik ve Yöneticilik Yetenek Havuzu Listeleri

LY1. Liderlik ve yöneticilik yeteneği YÜKSEK olan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
LY2. Liderlik ve yöneticilik yeteneği ORTA   olan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
LY3. Liderlik ve yöneticilik yeteneği DÜŞÜK  olan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.

BT-Bilgi ve Tecrübe Havuzu Listeleri

BT1. Bilgi ve tecrübesi YÜKSEK olan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
BT2. Bilgi ve tecrübesi ORTA   olan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.
BT3. Bilgi ve tecrübesi DÜŞÜK  olan ÜKY, OKY ve SP’in adı, soyadı, ünvanı.

II. AŞAMA - Mevcut Durum - Üçüncü Göz Gürsoy Erol gözüyle
Yönetim Danışmanı Gürsoy Erol, yukarıdaki listeleri alacak, birinci ve ikinci kademedeki yöneticilerle görüşecek ve “Üçüncü Göz Havuz Listeleri” ni oluşturacaktır. (8 Kişi İçin 1 Danışman Gün)

III.AŞAMA – Havuzları karşılaştırma, istişare ve GES Verimlilik Yükseltme Programı Hazırlama (1 Danışman Gün)

IV. AŞAMA – Uygulama (12 ay – Ayda 1 Danışman Gün, toplam 12 Danışman Gün)

V.  AŞAMA - Sonuçları Değerlendirme (1 Danışman Gün)