Aşağıdaki maddelere göre şirketinizi düşünerek G-Güçlü, V-Vasat, Z-Zayıf olacak şekilde doldurur musunuz?

1 Yönetim
2 Liderlik
3 Strateji
4 Kişisel ve Kurumsal Farkındalık
5 Doğru İşe Doğru İnsan
6 Doğru İnsana Doğru Yönetici
7 Doğru Yöneticiye Doğru Tepe Yönetici
8 İnsan Kaynakları
9 Personel Yönetimi
10 Lider-Yönetici Yetiştirme
11 Eğitim
12 Yetenek Yönetimi
13 Ekip Kurma ve Geliştirme
14 Reorganizasyon
15 Rekabette Üstünlük
16 Yeni İş Geliştirme
17 Değişim Yönetimi
18 Arge
19 İnovasyon
20 Proje Yönetimi
21 Girişimcilik
22 Sürdürülebilir Büyüme

 

Yönetim
Liderlik
Strateji
Kişisel ve Kurumsal Farkındalık
Doğru İşe Doğru İnsan
Doğru İnsana Doğru Yönetici
Doğru Yöneticiye Doğru Tepe Yönetici
İnsan Kaynakları
Personel Yönetimi
Lider-Yönetici Yetiştirme
Eğitim
Yetenek Yönetimi
Ekip Kurma ve Geliştirme
Reorganizasyon
Rekabette Üstünlük
Yeni İş Geliştirme
Değişim Yönetimi
Arge
İnovasyon
Proje Yönetimi
Girişimcilik
Sürdürülebilir Büyüme