Başarılı bir kişinin başarılı bir girişimci  olması kolay değildir. Çünkü onu başarılı kılan özellikleri girişimci olarak onu başarısız yapabilir.

Risk, fırsat, iş,  işlem odaklılık konularındaki algı, tutum ve davranışlar başarılı bir kişinin başarısız bir girişimciye dönüşmesine neden olabilir.

İş rolleri (işi yapan, işi yaptırani işi yaratan  konusundaki farkındalık ve uygulama eksikliği yeni girişimciyi yorabilir.

MBA programları veya benzeri eğitim-seminerler bu konuda farkındalık kazandırabilir ama ama iş rollerini uygulama için gereken düşünme biçimindeki dönüşümü, içselleştirmeyi, formasyon kazanımını sağlayamaz.

Bu bağlamda “Girişimci Formasyon Programı” ile kişi daha bilinçli bir girişimci olabilir.