Yoğun rekabet etkili ekipler istiyor.

Ancak etkili ekipler ile şirketin sermaye, teşkilat, teçhizat vb. varlıkları daha verimli kullanılır.

Etkili ekipler; sonuç alır, rekabetçidir, yenilik yapar, cezbedicidir, motivedir. Kurulması, taşların yerine oturtulması, geliştirilmesi, yönetilmesi, elde tutulması zordur.

Etkili Ekip Programı Kapsamı : 

  • Etkili Satış Ekibi Programı
  • Etkili Teknik - İdari Ekip Programı
  • Etkili Proje Ekibi Programı
  • Etkili ARGE – İnovasyon Ekibi Programı