GES Güçlü Lider Programı

GES Yönetim Danışmanlığı olarak bize göre daha güçlü kurumlar, daha kârlı ve verimli şirketler daha güçlü liderlerle mümkündür.

Sermaye, teknoloji, organizasyon, insan kaynakları ve diğer üretim-operasyon-hizmet araçları bu bağlamda gereklidir ama yeterli değildir.

Bu programla :

* Güç kazanırsınız.
* Şirketinizin vizyonu, stratejik ajandası, iş planları, operasyonları, organizasyonu, yöneticileri ile ilgili daha doğru kararlar verirsiniz.
* Geniş kapsamlı düşünmeye odaklanırsınız.
* Detaylarla, küçük sorunlarla zaman kaybetmezsiniz.
* Daha güçlü bir takım oluşturursunuz.
* Şirkette taşları yerine oturtursunuz.
* Doğru kişileri doğru görevlerde çalıştırırsınız.
* İşi, yetkiyi doğru kişilere verirsiniz.
* Doğru kişileri terfi ettirirsiniz.
* Haleflerinizi daha iyi seçer ve yetiştirirsiniz.
* Stratejik katkı sağlayacak kişileri şirkete kazandırırsınız.
* Şirket yapılanmasını daha etkin ve verimli hale getirirsiniz.
* Değişimin getirdiği fırsatları kaçırmazsınız.
* Şirketinizin sorunlarını hızla saptayıp çözersiniz.
* Şirketinizi daha çevik hale getirirsiniz.
* Şirket kültürünü korur ve geliştirirsiniz.
* Ekosistemle (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, sektör dernekleri, devlet yetkilileri ve medya vb. ) daha iyi ilişkiler kurar ve geliştirirsiniz.
* Şirketinizde kârlılığı ve verimliliği arttırırsınız.

Metodoloji :

KVŞ : GLY x (S + T+ O + İK + DÜHA )

KVŞ   : Kârlı ve verimli şirket
GLY   : Güçlü Lider - Yönetici
S     : Sermaye
T     : Teknoloji
O     : Organizasyon
İK    : İnsan Kaynakları
DÜHA  : Diğer Üretim-Hizmet Araçları