Güçlü Şirket Programı Nedir ?

Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan tepe yönetim ekibiyle ayda bir gün gerçekleştirilen, daha güçlü bir şirket olma programıdır.

Neden Güçlü Şirket Programı ?

Yoğun rekabet ve hızlı değişim daha güçlü şirketler istiyor. Daha güçlü şirketler ise daha güçlü tepe yönetim ekibiyle mümkün.

Kazanımlar

* Daha güçlü bir şirket.
* Daha etkili bir liderlik ve yönetim ekibi.
* Şirketin vizyonu, stratejik ajandası, iş planları, operasyonları, organizasyonu, yöneticileri ile ilgili doğru, etkili ve hızlı kararlar.
* Daha sinerjik bir ekosistem (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler,hissedarlar, sektör dernekleri, devlet yetkilileri ve medya vb. ile daha iyi ilişkiler).
* Motivasyon artışı.
* Maliyetlerin düşmesi.
* Performansın yükselmesi.
* Çalışan bağlılığı ve müşteri memnuniyetinde artış.
* Rekabette üstünlük.
* Kâr ve mutluluk artışı.

Tepe Yönetim Ekibinin Kazanımları

* Kendilerini ve ekiplerini daha iyi anlarlar.
* Zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal olarak kendilerini geliştirirler.
* Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi yönetirler.
* Ekibin, çalışanların, duygu, algı ve beklentilerini daha iyi yönetirler.
* İş – özel yaşam dengesini kurarlar.
* Daha etkili bir lider olurlar.
* Krizi, çatışmayı ve stresi daha iyi yönetirler.
* Ekipte taşları yerine oturturlar.
* Yetkiyi doğru kişiye verirler.
* Doğru kişiyi terfi ettirirler.
* Ekibe doğru kişiyi alırlar.
* Daha yüksek performanslı takım çalışması yaparlar.
* İşe yenilik getirirler, inovasyon yaparlar.
* Yönetim ve icra kurullarını daha iyi çalıştırırlar.
* Satış-pazarlama, operasyon, imalat, idari ve teknik ekiplerin performanslarını yükseltirler.
* Organizasyon ve departmanlar stratejiye uygun hale gelir.
* Şirket kültürünü geliştirirler.
* Yüksek potansiyelli, yetenekli kişileri cezbeder ve şirkete kazandırırlar.
* Aile şirketleri, kurumsallaşma, veliaht yetiştirme, halef-selef uyumu becerilerini geliştirirler.