Üçüncü Göz Danışmanlığı

Motivasyon Danışmanlığı

Yönetici Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı

Yaşam Koçluğu

İlişki Koçluğu

Girişimci Danışmanlığı

II. Kuşak Patronlar İçin Veliaht Yetiştirme Programı

İşadamı Formasyon Programı

Yönetici Formasyon Programı

Girişimci Formasyon Programı

Liderlik-Yöneticilik Geliştirme Programları :

* Üst Yönetici Adayları İçin Liderlik Programı

* Yönetici Adayları İçin Yöneticilik Programı

* Mühendis İşadamları İçin Liderlik Programı

* Mühendis Yöneticiler İçin Liderlik Programı

* Yüksek Profilli Yöneticiler İçin Liderlik Programı

* Mühendisler İçin Yöneticilik Programı

* Halef – Selef Programı

* II.Kuşak Patronlar İçin Veliaht Yetiştirme Programı

* Aile Şirketi Üyeleri İçin Kariyer Programı

Kişisel Kazanımlar

* Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi yönetme

* İnsanları daha iyi okuma

* Ekibin, personelin duygu, algı ve beklentilerini daha iyi yönetme

* Gücü, çatışmayı, stresi ve belirsizliği daha iyi yönetme

* Etkin ve hızlı ekip kurma ve yönetme

* Stratejiyi ve ekibi daha iyi hizalama

* İç ve dış çevreyi daha iyi değerlendirme, harekete geçme ve sonuç alma

Kurumsal Kazanımlar

* Daha etkin ve hızlı ekipler

* Daha sonuç alıcı ve motive edici liderler

* Daha sadık ve yetenekli çalışanlar

* Ekip içinde daha iyi iletişim ve motivasyon

* Daha net iş, rol, hedef ve performans tanımı

* Daha iyi ast-üst ilişkisi

* Daha yüksek performans