Halef ve selef danışmanlığı şirketlerin devamlılığı açısından büyük bir önem arzetmektedir.

Bu danışmanlıkla halef ve selef uyumu,  ekibin, organizasyonun, şirketin ve piyasanın güncel ihtiyaçları değerlendirilmektedir.

Halefin kendini, selefi, işi, şirketi, ekibi, rekabeti, değişimi algılaması nasıldır?

Selefin kendini, halefi, işi şirketi, ekibi, rekabeti değişimi algılaması nasıldır?

Halef ve selef hangi konularda uyumludur?

Hangi konularda çatışma yaşayabilirler?

Halef ve selef nasıl daha etkin çalışabilirler?