Hedefler açık ve net değilse gerçekleştirilmesi zorlaşır.

Öncelikleri ve istikameti hedeflere bakarak görebiliriz.

Hedeflerin misyon-vizyon ve stratejiyle uyumluluğu önemlidir.

Bu bağlamda “Hedef Değerlendirme Çalışması” ile mevcut veya arzu edilen hedefler açıklığa kavuşturulur, netleştirilir.

“Belirlilik, Ölçülebilirlik, Ulaşılabilirlik, Gerçekçilik, Zaman Planı” kriterlerine göre  değerlendirilir.