İç etkenler mi? Dış etkenler mi? - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Ağustos 29, 2016 | Genel | No Comments

İç etkenler mi? Dış etkenler mi?

Durum :
Şirket dışarıdan bakıldığında gayet iyi gözüküyordu. İçeriden bakıldığında ise şirketin beklenen ciro, kâr ve büyüme hedeflerine ulaşamadığı ve rakiplerine karşı oldukça zorlandığı görülüyordu. Ülkedeki ve dünyadaki ekonomik durgunluk ve haksız rekabet bu durumun nedenleri olarak görülüyordu.

Sorun :
Bu durumun kök sebebi, tepe yöneticilerin, iç ve dış çevreyi analiz etme, durumu açık ve net değerlendirme, alternatif oluşturma, ekipte birlik olma, doğru rol paylaşımı, organize hareket etme, fırsatları görme, yenilik yapma, risk alma, işi delege etme, yetki devrini doğru kişiye yapma, doğru ekip kurma, karar verme, netice alma becerilerindeki eksiklikti.

Çözüm :
Tepe yöneticilerle, yukarıdaki becerileri geliştirmeye dönük olarak birebir çalıştık.

Sonuç :
Tepe yönetim ekibi, şirketin varlıklarını (sermaye, insan kaynağı, bilgisayar, makine vb.) daha verimli ve etkili kullanmaya başladı. Sonuçlar ciro, kâr ve büyüme rakamlarına yansıdı. Şirket güçlendi ve rakipleriyle mücadelede daha iyi bir noktaya geldi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.