İş değerlendirme çalışması ile işin, görevin ne olduğu, nasıl icra edildiği veya ne olması gerektiği, nasıl icra edilmesi gerektiği açık ve net olarak ortaya konur.

Bu çalışma tüm kademelerde ortak bir dil oluşturur, görevin daha iyi anlaşılmasını ve icra edilmesini sağlar.

İşi, görevi yapacak kişi kendisinden ne beklendiğini daha iyi anlar.

Yönetici ne yaptıracağını, nasıl yaptıracağını ve bunu kimin yapabileceğini açık ve net bir şekilde bilerek daha iyi yönetir.

Kurum, iş değerlendirme çalışması ile büyük planını (misyon-vizyon-strateji-hedefler) küçük parçalara bölerek işi yaptırılabilir/yapılabilir hale getirir.