Başarılı bir kişinin başarılı bir işadamı olması çok maliyetlidir. Çünkü onu başarılı kılan özellikleri işadamı olarak onu başarısız yapabilir.

İş rolleri (işi yapan, işi yaptıran, işi yaratan rolleri) konusundaki farkındalık ve uygulama eksikliği teşhis edilmesi zor ve büyük bedeller ödeten maliyetlere dönüşür.

Güç, para, ilişkiler, yönetim, risk, motivasyon, iletişim, delege etme, süreç ve sonuç odaklılık konularındaki algı, tutum ve davranışlar başarılı bir işadamı olma sürecinde bilinçli olarak yönetilmelidir.

MBA programları veya benzeri eğitim-seminerler bu konuda farkındalık kazandırabilir ama ama iş rollerini uygulama için gereken düşünme biçimindeki dönüşümü, içselleştirmeyi, formasyon kazanımını sağlayamaz.

Bu bağlamda “İşadamı Formasyon Programı” ile bir kişi başarılı bir işadamı olmak için gereken formasyonu büyük bedeller ödemeden kazanabilir.