İşten Çıkarma İçin Kişinin 10 Skoru

Tek sayfalık işlenmiş bilgiye dayalı bu rapor  şirketlerin operasyon personeli pozisyonlarında doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Aşağıdaki 10 ölçüte göre bilimsel ölçümlemeye dayalı puanlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

Örnek A.Ş.

Operasyon Uzmanı

Sayın Çetin Öz

GSM Tel : …………

E-Posta : ………….

Raporun Amacı :

  • İşe alım
  • Terfi
  • Görev değişikliği
  • Performans değerlendirme
  • Kariyer planı
  • Eğitim yatırımı
  • İşten çıkarma (x)

10 Ölçüt (Operasyon Personeli İçin) :

1. İşi zamanında bitirebilme niteliği : 82

2. Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu : 33

3. Raporlama yapabilme becerisi : 85

4. İşle ilgili bilgiyi paylaşabilme durumu : 74

5. Ekip arkadaşlarına sabır ve empati gösterebilme düzeyi : 83

6. İşi denetleyebilme vasfı : 86

7. Kaliteyi sağlama isteği : 84

8. Talimat ve prosedürlere uyma seviyesi : 94

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi : 96

10. Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği : 95

70-100 Puan : Yüksek, 50 – 69 Puan : Orta : 1-49 Puan : Düşük

Genel Değerlendirme :

Operasyon Uzmanı Sayın Çetin Öz’ün, işi zamanında bitirebilme niteliği,raporlama yapabilme becerisi, işle ilgili bilgiyi paylaşabilme durumu, ekip arkadaşlarına sabır ve empati gösterebilme düzeyi, işi denetleyebilme vasfı, kaliteyi sağlama isteği, talimat ve prosedürlere uyma seviyesi, prensip ve değerleri benimseme kapasitesi, üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği yüksek derecededir. Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu düşük derecededir.

Bilgilendirme Notu :

Bu raporda kişiyle ilgili gerekli ham bilgileri elde etmek için davranış analizi yöntemi kullanılmaktadır. Davranış analizi yöntemi, kişinin iş ortamında nasıl davrandığını bilimsel temellere dayalı olarak ölçümler. Kişiliği, dürüstlüğü, ahlâki değerleri, zekâyı, bilgiyi, tecrübeyi ve beceriyi ölçmediği akılda tutulmalıdır.

Telif hakkı © 2020 GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.