Karar Destek Bilgisi Raporları

Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, Genel Müdür seviyesinde yöneticilerine, aşağıdaki sorular bağlamında karar destek bilgisi raporları sağlıyoruz :

* Şirketinizde kimler verdiğiniz işi yüksek performansla yapıyor?

* Kimler yapmakta güçlük çekiyor?

* Ekibinize şirket içinden veya dışından dahil etmek istediğiniz kimler var?

* Bu kişiler arasından kimler sizinle uyumlu çalışabilir?

* Kimler uyumlu çalışma konusunda zorlanabilir?

* Kimler güç çatışmasına girebilir?

* Kimleri elde tutmalısınız?

* Kimlere yatırım yapmalısınız?

* Kimler mali tabloyu etkileyebilir?

* Kimler satışları arttırabilir?

* Kimler yönetebilir?

* Kimler operasyonu yürütebilir?

* Kimler teknik, idari destek verebilir?

* Kimler işe yenilik getirebilir?

* Kimler müşterinin sorunlarını çözebilir?

* Performansı yükseltmek için nasıl bir aksiyon planı ve yol haritası izlemelisiniz?