Kişilik Analizi hizmetimizle her kademedeki insanı subjektif olarak değil objektif olarak başka bir deyişle gördüğünüz gibi değil olduğu gibi  tanıyabilirsiniz ve böylece insan faktöründen kaynaklanan riskleri en aza indirebilirsiniz.

Kapsamı :

Kendini tanıma

Ortakları tanıma

Şirketi tanıma

Yöneticileri tanıma

Ekibi tanıma

Kilit personeli tanıma

İşe alım

Terfi

Görev değişikliği

Reorganizasyon-yeniden yapılanma

Performans yükseltme

İlişki geliştirme

Motivasyonu arttırma

Koçluk

Mentorluk

Problem çözme

Kültürel dönüşüm