Yönetim Kurulu Başkanı, CEO veya Genel Müdür olarak daha kârlı bir şirket için HAZIR mısınız?

Daha etkin yöneticiler için HAZIR mısınız?

Daha sadık çalışanlar için HAZIR mısınız?

Daha memnun müşteriler için HAZIR mısınız?

Kokpit Yönetim Danışmanlık Programı ile Yönetim Kurulu Başkanı, CEO ve Genel Müdür seviyesinde tepe yöneticilere kişisel ve kurumsal danışmanlık sağlıyoruz.

Şirketi uçak, tepe yöneticileri pilot gibi görüyoruz. Uçaktaki kokpit göstergelerinin pilota doğru bilgi ve etkin yönlendirme sağlamasından ilham alıyoruz.

Bu doğrultuda, tepe yöneticilere, yöneticiler, çalışanlar ve mali durumla ilgili doğru bilgi ve etkin yönlendirme sağlıyoruz. Altyapı olarak dünyanın en etkin insan değerlendirme yöntemlerinden biri olan Thomas Kişilik Envanteri’ni kullanıyoruz.

Kokpit Programı’nın Şirketinize Faydaları

Kokpit Programı ile sağlanan doğru bilgi ve etkin yönlendirmeyle şirketin sermaye, teşkilat, insan kaynağı, fabrika, makine, gayrimenkul, bilgisayar sistemleri, alet, edavat gibi araçlar etkili ve verimli kullanılır ve üstünlüğe dönüşür.

Böylece;
Şirketin cirosu, kârı, sermayesi ve değeri artar.
Maliyetleri düşer.
İsraf ve kayıpları azalır.
İş heyecanı, işe isteklilik artar.
Performans yükselir.
Çalışan ve müşteri memnuniyeti artar.
Belirsizlik ve güvensizlik azalır.
Sorunlar çözülür.
Kısa vadede şirket güçlenir. Orta vadede şirket sıçrama yapar.
Uzun vadede ise şirket piyasada oyunun kurallarını değiştirebilir.

Kokpit Programı’nın Tepe Yöneticilere Faydaları

* İçsel güçlerini (zihinsel, duygusal ve bedensel donanımlarını) daha iyi kullanırlar.
* Dışsal güçlerini (ünvan, statü, yetki, bilgi, tecrübe, para ve diğer maddi imkanlar, ilişkiler) daha iyi yönetirler.
* Kişileri, ilişkileri, durumları, olayları, öncelikleri üçüncü gözle daha net görürler.
* Şirketin vizyonu, stratejik ajandası, iş planları, operasyonları, organizasyonu, yöneticileri ile ilgili daha doğru kararlar verirler.
* Geniş kapsamlı düşünmeye odaklanırlar.
* Detaylarla, küçük sorunlarla zaman kaybetmezler.
* Daha güçlü bir takım oluştururlar.
* Doğru kişileri doğru görevlerde çalıştırırlar.
* İşi, yetkiyi doğru kişilere verirler.
* Doğru kişileri terfi ettirirler.
* Haleflerini daha iyi seçerler ve yetiştirirler.
* Stratejik katkı sağlayacak kişileri şirkete kazandırırlar.
* Şirket yapılanmasını daha etkin ve verimli hale getirirler.
* Değişimi fırsat olarak görürler.
* Şirketin stratejisine önderlik yaparlar, çalışanları eğitirler, örnek olurlar.
* Şirketin sorunlarını hızla saptayıp çözerler.
* Şirketi daha çevik hale getirirler.
* Şirket kültürünü korurlar ve geliştirirler.
* Krizlerle, rakiplerle ve stresle daha iyi başa çıkarlar.
* Kendilerini yenilerler, geliştirirler.
* Yeni farkındalıklar kazanırlar.
* Kendilerine iyi bir yatırım yapmış olurlar.
* Kendilerinin bir üst versiyonuna geçerler.
* Ekosistemle (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, sektör dernekleri, devlet yetkilileri ve medya vb. ) daha iyi ilişkiler kurarlar ve geliştirirler.
* Şirketlerinde, sektörlerinde ve iş dünyasında daha etkili bir lider yönetici olurlar.

Kokpit  Programı Rapor Listesi

* Yönetim Kurulu Başkanı Analizi Raporu
* Mali Durum Analizi Raporu
* Yönetim Kurulu Analizi Raporu
* Vizyon ve Strateji Analizi Raporu
* İcra Kurulu Başkanı Analizi Raporu
* İcra Kurulu Analizi Raporu
* Genel Müdür Analizi Raporu
* Yönetim Ekibi Analizi Raporu
* Hedef ve İş Planları Analizi Raporu
* Satış-Pazarlama Ekibi Analizi Raporu
* Finans, Mali ve İdari işler Ekibi Analizi Raporu
* Teknik, Üretim, Operasyon Ekibi Analizi
* Rol ve Görev Analizi Raporu
* Stres ve Motivasyon Durumu Raporu
* Görev Değişikliği İçin Uygunluk Durumu Raporu
* Üst Yönetici ile Uyumluluk Durumu Raporu
* Terfi İçin Uygunluk Durumu Raporu
* Eğitim ve Gelişim İhtiyaçları Raporu
* İşe Alım İçin Uygunluk Durumu Raporu
* Liderliğe Yatkınlık Durumu Raporu
* Yöneticiliğe Yatkınlık Durumu Raporu
* Satışa Yatkınlık Durumu Raporu
* Mali ve İdari İşlere Yatkınlık Durumu Raporu
* Operasyona Yatkınlık Durumu Raporu