Kokpit Yönetim Kurulu Danışmanlık Programı

Uçaktaki kokpit göstergelerinin pilota doğru bilgi ve etkin yönlendirme sağlamasından ilham alıyoruz.

Şirketi uçak, Yönetim Kurulu’nu pilot gibi görüyoruz.

Yönetim Kuruluna, bütünsel bakış, erken uyarı, karar destek bilgisi ve etkin yönlendirme sağlıyoruz.

Faydaları

Şirketin sermaye, teşkilat, insan kaynağı, fabrika, makine, gayrimenkul, bilgisayar sistemleri, alet, edavat gibi araçlar etkili ve verimli kullanılır ve üstünlüğe dönüşür.

Böylece;
Şirketin cirosu, kârı, sermayesi ve değeri artar.
Maliyetleri düşer.
İsraf ve kayıpları azalır.
İş heyecanı, işe isteklilik artar.
Performans yükselir.
Çalışan ve müşteri memnuniyeti artar.
Belirsizlik ve güvensizlik azalır.
Sorunlar çözülür.
Kısa vadede şirket güçlenir. Orta vadede şirket sıçrama yapar.
Uzun vadede ise şirket piyasada oyunun kurallarını değiştirebilir.

Yol Haritası : 

1. Online Şirket Durum Analizi

* Yönetim Kurulu Durum Analizi

* Mali Durum Analizi

* Yönetici Analizi

* Kilit Personel Analizi

Toplam : 30 (otuz) kişi

Süresi : Altı  gün

2. Online Yönetim Danışmanlığı

Süresi : Ayda bir gün online danışmanlık, bir gün hazırlık, analiz ve raporlama çalışması, yılda yirmi dört gün.

Toplam süre : 30 (otuz) danışman gün

Kokpit  Raporları Listesi

* Yönetim Kurulu Analizi Raporu

* Mali Durum Analizi Raporu

* İcra Kurulu Analizi Raporu

* Yönetim Ekibi Analizi Raporu

* Satış-Pazarlama Ekibi Analizi Raporu

* Finans, Mali ve İdari işler Ekibi Analizi Raporu

* Teknik, Üretim, Operasyon Ekibi Analizi Raporu