Kurumsal Danışmanlık alarak şirketinizin potansiyelini daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Soru Havuzu :

 • Şirketinizdeki 1,2, ve 3 numaralı kişiler işinin adamı mı?
 • Kendilerinden ne beklediğinizi biliyorlar mı?
 • İşe karşı istek, heyacan duyuyorlar mı?
 • Şirketinizde doğru işte çalışan doğru insanlar kimler?
 • Şirketinizde yanlış işte çalışan insanlar kimler?
 • Şirketinizdeki yanlış yöneticiler kimler?
 • Azimli bir kişi ilgilenen ama harekete geçmeyen kırk kişiden daha önemlidir. Şirketinizdeki azimli kişiler kimler? Şirketinizde çalışmaktan memnunlar mı?
 • Bir şirkette verilen en önemli kararlar insanlarla ilgili kararlardır. Kimler gitmeli ? Kimler kalmalı?Kimler gelmeli ? Neden?
 • Heyecanını kaybetmiş bir lider 2.Heyecanını kaybetmiş bir kadro. Şirketinizi bundan başka öldürebilecek neler var?
 • Doğru insan seçimleri yapmak başarınızın anahtarıdır. Bu önemli konuda kendinize 100 üstünden kaç puan verirsiniz?
 • Sizi, ekibinizi veya şirketinizi pozitif yönde etkileyen kimler var?
 • Şirketiniz, ekibiniz hangi durumda? A)Kapasite Yüksek, Performans Yüksek B) Kapasite Yüksek Ama Performans Düşük
 • Yöneticilik vasıflarınız var mı? Yönetim kadronuzda kimlerde bu vasıflar var? Kimlerde yok?
 • Girişimci vasıflarınız? Pozitif mi? Negatif mi? Geliştirilebilir mi? Geliştirilemez mi?
 • Liderlik özellikleriniz? Pozitif mi? Negatif mi? Geliştirilebilir mi? Geliştirilemez mi?
 • Satış ekibinizdeki kaç kişide ikna edicilik vasfı var? Kaç kişi motive yani işini istekle gayretle yapıyor? Kaç kişi işten ayrılabilir?
 • Şirketiniz yaşam döngüsünün neresinde?
 • Şirketinizin gelecek vaad eden yönetici % ‘si nedir?
 • Şirketinizin başarılı yöneticileri elde tutma % si kaç?
 • Şirketinizde iyi yönetilen yönetici % si kaç?
 • Şirketinizde “doğru pozisyonda doğru lider konuşlandırma” oranı, “doğru işte doğru insan çalıştırma” oranı % kaç ?
 • Şirketinizde kimlere yatırım yapıyorsunuz?
 • İşinizi kimler zorlaştırıyor?
 • “GÜÇ”ünüzü ve kaynağını nasıl tarif edersiniz?
 • “GÜÇ”ünüzü nasıl kullanıyorsunuz? Hangi biçimde kullanıyorsunuz?
 • “GÜÇ” ile ilgili algınız başarınızı nasıl etkiliyor?
 • İşinizde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
 • Bu yıl daha güçlü bir şirket olmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz?
 • Bu yıl şirketiniz savunma oyunu mu oynayacak? Yoksa atak oyun mu?
 • “Güç ile ilişkinizin” getirdiği sonuçların farkında mısınız?
 • “Güç” ile ilişkinizi biliyor musunuz? Gücü seviyor musunuz? Nefret mi ediyorsunuz? Yoksa önemsemiyor musunuz? Neden?
 • İnsanları nasıl yönetiyorsunuz? Korkuyla mı? Ödülle mi? Ortamla mı?
 • Hiç kötü yönetildiniz mi?
 • Kişisel olarak, sizi diğerlerinden farklı yapan, sizi siz yapan özellikleriniz nelerdir?
 • Bu yıl  daha başarılı olmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz?
 • Rekabet avantajınız ne? Nasıl rekabet etmeyi düşünüyorsunuz?

Yöneticilerle İlgili Soru Havuzu

 •  Yöneticiler yüksek moralli mi? Zihni açık mı? Stresi var mı?
 • Yöneticiler çalışabilir durumda mı?
 • Yöneticiler kendisini nasıl görüyor?
 • Yöneticilerin felsefesi (misyonu-varlık sebebi,vizyonu-hayali,stratejisi) ne?
 • Felsefeyi gerçekleştirmek için neler yapıyor? Neler yapmalı?
 • Felsefeyi gerçekleştirmenin önündeki engeller neler?
 • Yöneticiler kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor?
 • Yöneticiler çevresinde hangi profilde kişiler var?
 • Yöneticilerin hangi profilde kişilere ihtiyacı var?
 • Yöneticiler liderlik ve yönetim uygulamaları felsefeye uygun mu?
 • Üst yönetim ekibi felsefeye uygun mu?
 • Şirket teşkilatı felsefeye uygun mu?
 • Yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler?

Ekiple İlgili Soru Havuzu

 • Ekip yüksek moralli mi? Zihni açık mı? Stresi var mı?
 • Ekip çalışabilir durumda mı?
 • Ekibin felsefesi (misyonu, vizyonu, stratejisi) ne?
 • Ekip felsefesini nasıl algılıyor?
 • Ekip felsefeye uygun kurulmuş bir ekip mi?
 • Ekipte taşlar doğru yerde mi?
 • Ekibin lokomotifleri kimler?
 • Ekipte güç çatışması var mı?
 • Ekibin felsefesini gerçekleştirmesinin önündeki engeller neler?
 • Ekip kimleri ödüllendiriyor? Kimleri cezalandırıyor?
 • Ekipte hangi profilde kişiler var?
 • Ekibin hangi profilde kişilere ihtiyacı var?
 • Ekibin yetenek havuzunda hangi yetenekler var?
 • Ekibin performansı nasıl yükseltilebilir?
 • Ekiple ilgili yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler?

Şirketle İlgili Soru Havuzu

 • Şirketin atmosferi, iklimi nasıl?
 • Şirket yüksek moralli mi? Zihni açık mı? Stresi var mı?
 • Çalışabilir durumda mı?
 • Şirketin felsefesi (misyonu, vizyonu, stratejisi) ne?
 • Şirket felsefesine uygun olarak doğru teşkil edilmiş mi?
 • Şirkette hangi taşlar doğru yerde? Şirkette lokomotifler kimler?
 • Şirkette güç çatışması var mı?
 • Şirketin felsefesini gerçekleştirmesinin önündeki engeller nelerdir?
 • Şirket kimleri ödüllendiriyor?
 • Kimleri cezalandırıyor?
 • Şirketin hangi profilde kişiler var?
 • Şirketin hangi profilde kişilere ihtiyacı var?
 • Şirket yetenek havuzunda hangi yetenekler var?
 • Geleceğin üst yönetici adayları kimler?
 • Şirket  performansı nasıl yükseltilebilir?
 • Şirketle ilgili yeni algı, karar ve davranış seçenekleri neler?

Stratejiyle İlgili Soru Havuzu

 • Kurumsal amaçlarla araçlar uyumlu mu?
 • Rakipler kimler? Güçlü ve zayıf yönleri neler?
 • Nasıl bir büyüme stratejisi?
 • Nasıl bir rekabet stratejisi?
 • Nasıl bir pazarlama stratejisi?
 • Nasıl bir ekip bu stratejiyi gerçekleştirebilir?
 • Nasıl bir lider-yönetici bu stratejiyi gerçekleştirebilir?
 • Hedeflerimiz neler?
 • Güçlü yanlarımız neler?
 • Zayıf yanlarımız neler?
 • Fırsatlarımız neler?
 • Tehlikeler neler?
 • Stratejiler neler?
 • Nasıl bir ortak akıl potansiyelimiz var?
 • Stres seviyemiz ne?
 • En uygun strateji ne?
 • Strateji icrasında hangi roller olmalı?
 • Rollere en uygun adaylar kimler?
 • Kim hangi rolü oynamalı?
 • Aksiyon planı nasıl olmalı?
 • Uygulama nasıl takip edilmeli?

 

Profesyonel Değerlendirme Soru Havuzu

Lider (adayı) ekibe liderlik yapabilir mi?

 • Lider formda mı? Motive mi? Çevik mi?
 • Lider rekabet edebilir mi?
 • Hızlı değişimle başaçıkabilir mi?
 • Lider misyon, vizyon, strateji ve hedeflerle uyumlu mu?
 • İşe uygunluk ve isteklilik seviyesi hangi derecededir?
 • Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
 • Kör noktası ne?
 • Nasıl yönetir? Sevk ve idare tarzı nedir?
 • Nasıl motive eder?
 • Nasıl planlama yapar?
 • Nasıl iletişim kurar?
 • Nasıl işi devreder (delege eder) ?
 • Gelişim ihtiyaçları nelerdir?
 • Nasıl bir kariyer planı uygundur?
 • Nerelerde zorlanır?
 • Performans engelleri nelerdir?
 • Rekabeti ve değişimi nasıl alglıyor?

Yönetici (adayı) ekibi yönetebilir mi?

 • Yönetici rekabet edebilir mi?
 • Hızlı değişimle başaçıkabilir mi?
 • Yönetici misyon, vizyon, strateji ve hedeflerle uyumlu mu?
 • İşe uygunluk ve isteklilik seviyesi hangi derecededir?
 • Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
 • Kör noktası ne?
 • Nasıl yönetir? Sevk ve idare tarzı nedir?
 • Nasıl motive eder?
 • Nasıl planlama yapar?
 • Nasıl iletişim kurar?
 • Nasıl işi devreder (delege eder) ?
 • Gelişim ihtiyaçları nelerdir?
 • Nasıl bir kariyer planı uygundur?
 • Nerelerde zorlanır?
 • Performans engelleri nelerdir?
 • Rekabeti ve değişimi nasıl alglıyor?

 Ekip hedefleri gerçekleştirebilir mi?

 • Ekip rekabet edebilir mi?
 • Hızlı değişimle başaçıkabilir mi?
 • Ekip misyon, vizyon, strateji ve hedeflerle uyumlu mu?
 • Ekibin güçlü ve zayıf yönleri neler?
 • Ekibin kör noktası neresi?

Personel (aday) işi başarabilir mi?

 • Personel (aday) kendisinden beklenen işi başarabilir mi?
 • İşe uygunluk ve isteklilik derecesi hangi seviyededir?
 • Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
 • Kör noktası ne?
 • Yöneticisiyle ve departmanıyla ilişkisi nasıldır?
 • Nasıl motive olur?
 • Nasıl demotive olur?
 • Nasıl iletişim kurar?
 • Performans engelleri nelerdir?
 • Nerelerde zorlanır?
 • Rekabeti ve değişimi nasıl algılıyor?

Organizasyon stratejiyi yaşama geçirebilir mi?

 • Organizasyon rekabet edebilir mi?
 • Hızlı değişimle başaçıkabilir mi?
 • Organizasyon misyon, vizyon, strateji ve hedeflerle uyumlu mu?
 • Organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri neler?
 • Organizasyonun kör noktası neresi?