Kurumsallaşma ama nasıl? - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 13, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

Pek çok kurumsallaşma çalışması görev tanımları, organizasyon şemaları vb. kalıplar ve kağıtlar içinde kaybolmuştur. Şekil öze galebe çalmıştır. Maya tutmamıştır. İstenen yönetsel ve kurumsal davranış değişiklikleri gerçekleştirilememiştir. Kalıcılık, sürdürülebilir başarı, rekabet avantajı sağlanamamıştır.   Biz; kurumsallaşma sürecini bilimsel iş, rol ve kişi analizlerine dayalı liderden başlayıp II.Kuşak patronlar, yönetim ekibi, etkileyiciler ve şirket personeliyle devam eden bir ”kıymetlendirme süreci” olarak planlar ve gerçekleştiririz. Şirketinize kalıcılık ve rekabet avantajı kazandırırız.

Leave a Reply

Your email address will not be published.