Aile şirketleri için kurumsallaşma şirketin kuruculardan sonra varlığını sürdürmesi bağlamında çok önemlidir.

Pek çok aile şirketinde kurumsallaşma çalışması bir türlü uygulanamayan aile anayasası, görev tanımları, organizasyon şemaları vb. kalıplar ve kağıtlar içinde kaybolmuştur.

Şekil öze galebe çalmıştır.

Maya tutmamıştır.

İstenen yönetsel ve kurumsal davranış değişiklikleri gerçekleştirilememiştir.

Kalıcılık, sürdürülebilir başarı, rekabet avantajı sağlanamamıştır.

Biz; aile șirketleri için  kurumsallaşma sürecini bilimsel iş, rol ve kişi analizlerine dayalı liderden başlayıp II.Kuşak patronlar, yönetim ekibi, etkileyiciler ve şirket personeliyle devam eden bir ”kıymetlendirme süreci” olarak planlar ve gerçekleştiririz.

Şirketinize kalıcılık ve rekabet avantajı kazandırırız.

Aşağıdaki makale “Kurumsallaşma Danışmanlığı” yaklaşımımızı daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir :

Şirketiniz Yaşam Döngüsünün Neresinde?

Şirketlerde insanlar gibi doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Ama bu ayrım çoğu zaman insanlardaki gibi net görülemiyor.

Böyle olunca da şirket diyelim ki onbeş yaşına geliyor ama beş yaşındaki kıyafetlerini giymeye devam ediyor.

Bu bağlamda aşağıdaki grafiğe ve tabloya göre şirketiniz yaşam döngüsünün neresinde?


Aşamalar

Organizasyonun Amacı

Sonuç

Sorun

Nasıl Çözülür?

Neden Çözülmez?

I.Aşama :

İş Fırsatıyla Büyüme

Pazara bir ürün (veya hizmet) sunma İlk büyüme,iş geliştirme Liderlik Sorunu Güçlü yönetim kadrosu kurma Patronların oyunu aynen devam etttirme istekleri

II. Aşama :

Kurumsallaşma- Profesyonel Yönetim ile Büyüme

İş bölümü yapma, organizasyon yapısını kurma,kural ve prosedürleri yürürlüğe koyma ve denetleme Verimliliğin yükselmesi, kurumsallaşma sayesinde sürdürülebilir büyüme Yetki sorunları Alt kademedeki yöneticilere yetki verme Kural ve prosedürlere aşırı bağlılık.

III. Aşama :

Yetki Devri (delege etme) ile büyüme

Yetki devri Daha büyük pazarlara girme, pazarın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme, yeni ürün ve hizmet geliştirme Denetleme sorunları Yöneticiler arasında koordinasyon sağlama Yetkiyi tek elde toplama çabaları

IV. Aşama : Koordinasyon ile büyüme

Koordinasyon kural ve prosedürleri , ürün grupları oluşturma Daha etkin kaynak yönetimi sayesinde büyüme Bürokrasi sorunları Takım çalışması, kişilerarası işbirliği ve uyumu sağlama İşbirliği ve uyumlu çalışmada başarısızlık

V. Aşama : İşbirliği ve Uyumlu Çalışmayla Büyüme

Etkin takım çalışması Yenilik yapma sayesinde yenilenme Artık daha fazla büyümek için kurum içi çözümler yok. Diğer şirketlerle ittifaklar, şebekeler  kurma Kurumsal ilerlemede başarısız olma