Şirketlerin yöneticilik pozisyonlarında %80 oranında “iş yaptırma kapasitesi” düşük yöneticileri, diğer pozisyonlarda ise  %60 oranında “işe uygunluğu” düşük kişileri çalıştırması nedeniyle büyük maliyetler ödediğini biliyor musunuz?

İzninizle “şirketinizde bu oran % kaç olabilir ve şirketinize yıllık maliyeti nedir?” diye sorabilir miyiz?

Bu bağlamda şirketinizin yöneticileri ve gerekli gördüğünüz diğer çalışanlarla ikişer saatlik inceleme-mülakat-değerlendirme çalışması yaparak aşağıdaki örnek şirket kokpit tabloları  ve bu tabloların sonuçlarına göre maliyet düşürme aksiyon planı hazırlama teklifimize ne dersiniz?

GES Şirket Kokpit Tablosu I -  Yöneticilerin Genel Durumu

 

Sıra No

Genel Durum

Düşük Olanlar

Vasat Olanlar

Yüksek Olanlar

1 İşe Uygunluğu
2 Üst Yöneticisiyle Uyumu
3 Moral – Motivasyonu
4 Beklenen Başarı – Performans

 

 

GES Şirket Kokpit Tablosu II – İşteki Rollere Göre Yönetici Havuzları

 

Sıra No

İşteki Roller

Yöneticiler

1 İş bitiriciler
2 Karar vericiler
3 Planlayıcılar
4 Uygulayıcılar
5 Sorun çözücüler
6 Yenilikçiler
7 Motive ediciler
8 Destekleyiciler
9 İkna ediciler
10 Araştırıcılar

 

GES Şirket Kokpit Tablosu III – Şirketin Genel Durumu

 

Sıra No

Ekipler

Zayıf

Vasat

Güçlü

1 Yönetim Kadrosu
2 Satış-Pazarlama Kadrosu
3 Teknik/Operasyon Kadrosu
4 Mali- İdari İşler Kadrosu