Misyonu

Güçlü Danışmanlık.

Vizyonu

Güçlü Şirket. Güçlü Ekip. Güçlü Lider.

 

1. Doğru soruları sorma

2. Doğru ve hızlı değerlendirme yapma

3. Sebep-sonuç ilişkileri kurma

4. Geçmiş-bugün-gelecek üçgeni kurma

5. Dürüst ve yapıcı geri bildirim verme

6. Kuruma özel “Think-Tank” olma

7. Doğru bilgi ve etkin yönlendirme sağlama, çözüm önerileri, yol haritaları hazırlama

8. Yeni algı, karar ve hareket seçenekleri sunma

9. Kişisel ve kurumsal tutum ve davranışlara değer katma

10. Yetenekleri keşfetme, başarıya koşullandırma

 

Göstergeler:
A – Çok İyi, B – İyi, C – Orta, D – Kötü, E – Çok Kötü
Kapsam :
Yöneticilerin, Çalışanların, Takımların :
•Performans Durumu
•Motivasyon Durumu
•Memnuniyet Durumu
•Göreve / Pozisyona Uygunluk Durumu
•Üst Yöneticiye  Uygunluk Durumu
•Stratejiye Uygunluk Durumu
•Performans Potansiyel Oranı
•Eğitim-Gelişim İhtiyaçları
•Rekabete Uygunluk Durumu
•Maliyet Düşürmeye Uygunluk Durumu
•Yönetim Kalitesi