Yoğun rekabet ve hızlı değişim zaman zaman kurumların “misyon-vizyon-strateji-organizasyon-yönetim ekibi” bütünlüğünü bozmaktadır.

Misyon kurumların toplum içindeki varlık nedenleridir, yaptıkları işlerdir, katma değerleridir, sağladıkları faydadır.

Bu bağlamda “Misyon Değerlendirme Çalışması” ile kurumun istenen ve gerçekleşen misyonu değerlendirilir.

İkisi arasında farklar varsa ortaya konur.

Yoğun rekabet ve hızlı değişim bağlamında misyon güncellenir.

“Misyon-vizyon-strateji-organizasyon-yönetim ekibi” bütünlüğünü sağlamlaştırmak için gerekli girdiler sağlanır.