Organizasyon danışmanlığı ile organizasyon formda tutulur ve potansiyelini daha iyi kullanır.

Faydaları : 

  • Yoğun rekabet ve hızlı değişim ortamında daha başarılı bir kurumsal organizasyona kavuşabilirsiniz.
  • Organizasyon – lider- yönetici- ekip uyumluluğunu yükseltebilirsiniz.
  • Organizasyon – yönetim – strateji –insan kaynakları – eğitim bağlamında kopukluk yaşamazsınız, entegre hareket edebilirsiniz.
  • Reorganizasyon-yeniden-yapılanma sürecinde yanlış organizasyon değişiklikleri yapmazsınız.
  • Organizasyona uymayan stratejiyi uygulamazsınız.
  • Organizasyona uymayan yöneticiyi işe almazsınız.
  • Organizasyonla uyumlu insan kaynakları ve eğitim politikaları planlayabilir, yapılan uygulamaları bu bağlamda denetleyebilirsiniz.

Aşağıdaki makale organizasyon danışmanlığı yaklaşımımızı daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir :

Size göre şirketinizde kim hangi rolü % kaç oynuyor?

1. GENEL MÜDÜR

İşi yapan rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaptıran rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaratan rolünü % kaç oynuyor?

 

2. GEN.MÜD. YRD.  (SATIŞ-PAZARLAMA)

İşi yapan rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaptıran rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaratan rolünü % kaç oynuyor?

 

3. GEN.MÜD. YRD. (TEKNİK)

İşi yapan rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaptıran rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaratan rolünü % kaç oynuyor?

 

GEN.MÜD. YRD. (MALİ-İDARİ İŞLER)

İşi yapan rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaptıran rolünü % kaç oynuyor?

İşi yaratan rolünü % kaç oynuyor?

 

Aşağıdaki şemayı inceleyerek ve detaylı açıklamaları okuyarak soruları daha iyi cevaplayabilirsiniz.

 

 

I. Kademe

İşi Yaratan / Politik / Stratejik Kademe :

Şirketin kaynaklarını (zaman, emek, sermaye, uzmanlık vb…) sevk ederler

Büyük resme, bütüne, amaca odaklı kişilerden oluşur.

Fırsatları, sorunları, ne ile karşı karşıya bulunduğunu tanımlar, teşhis ederler

ve bu bağlamda şirket kaynaklarını yönlendirirler.

Ağacı değil, ormanı görürler.

Pastanın bütünü üzerinden pazarlık yaparlar, risk alırlar, mücadelecidirler.

Kar/zarar hesabına göre çalışırlar.

Ne, ne zaman ve kim sorularıyla zihinlerini yönlendirirler.

Makro-sistemleri (işletmenin bütünüyle ilgili) kurgularlar veya kurgulatırlar, geliştirirler.

 

İşi yaptıran / Orta Kademe

Taktik Kademe

İşi Yaptıran / Taktik  Kademe : Takımları sevk ve idare ederler

İşin kendi takımıyla ilgili kısmını, takımına yaptırır.

Takım üyelerini yüreklendirir, korur, destekler, geliştirir. Bordrolu/ maaş,

prim usulü, kurulu bir düzen içinde, güvenli bir ortamda çalışmayı

tercih ederler, riski, çatışmayı sevmezler. Diğer iki kademeyi bilir ve anlarlar.

Takımın sorumluluk alanı çerçevesinde sistemleri kurgularlar, geliştirirler, diğer

sistemlerle uyumlarını sağlarlar.

 

İşi yapan /  Operasyon Kademesi

SATIŞ – PAZARLAMA

İMALAT / OPERASYON (TEKNİK)

İŞ DESTEK (MALİ-İDARİ İŞLER)

İşi Yapan / Operasyon Kademesi :

İşi/operasyonu sistemler ve süreçler çerçevesinde yürütürler.

Uzmanlığına, bu bağlamda tanımlanan işine, parçaya, araca

odaklı kişilerden oluşur.

Uzmanlığı bağlamındaki sorunları tanımlamada ve işleyen çözümler üretmede ve uygulamada becerilidirler.

Ormana değil ağaca odaklıdırlar

Bordrolu/ maaş usulü, kurulu bir düzen içinde, güvenli bir ortamda çalışır, riski, çatışmayı sevmezler.

Nasıl ve neden soruları ile zihnini yönlendirirler.

Sistemin sinir uçlarıdır, topladıkları veriler sistemin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak üzere kullanılır.