• Organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri?
 • Organizasyon rekabet edebilir mi?
 • Hızlı değişimle başa çıkabilir mi?
 • Organizasyon misyon, vizyon, strateji ve hedeflerle uyumlu mu?
 • Organizasyonun kör noktası neresi?
 • Ayrıca özel sorularınızın cevapları,  aksiyon planı.

Ne zaman gerekli?

 • Organizasyondan istediğiniz performansı alamadığınızda
 • Reorganizasyon-yeniden yapılandırma yaparken
 • Organizasyona yeni üst düzey yöneticiler katılırken
 • Organizasyonu canlı tutmak için
 • Organizasyon– içi çatışmaları önlemek için
 • Şirket birleşmelerinde ve satın almalarda
 • Organizasyonun performans hedeflerini belirlerken
 • Yeni organizasyon kurarken